LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA PROGRAMLARIMIZ

 

İŞLETME YÖNETİMİ

“Her kurulan yeni işyeri veya şirket, bir işletmedir. Bu nedenle, şirketin sahibinden yöneticilerine kadar ve ayrıca muhasebe, pazarlama, araştırma, üretim gibi özel işletmecilik bilgileri isteyen pozisyonlarda çalışanların işletmecilik bilgileriyle donanmaları, şirket işlerinin iyi ve başarılı bir şekilde yürümesine büyük fayda sağlamaktadır.” 

Yukarıda özetlenen gerçek, işletmecilik lisans derecesine sahip olanların, lisans düzeyinde edindiklerinden daha ileri, özelleşmiş bilgi ve becerilere sahip olmaları ve alan bilgilerini çok yönlü kullanabilmeleri için işletmecilik yüksek lisans programlarında okuma isteklerini bir hayli arttırmıştır. Diğer taraftan aynı gerçek, zamanla dünyada, başka mesleklerin uzmanı olan kişilerin işletmecilik alanında yüksek lisans öğrenimi görmeleri yoluyla işletmecilik açısından gerekli bilgi açığını kapatmaları, durum yorumlayabilmeleri, geleceğe yönelik tahmin veya öngörü yapabilmeleri ve her şeyden önce rasyonel işletme kararları alma yetkinliğine sahip olmaları yönünden bir eğitim yolu açılmasına da neden olmuştur. Bu eğitim yolu, temel işletmecilik bilgilerinin edinilebilmesi amacıyla, çoğunlukla küçük bir “bilimsel hazırlık” dönemini de içerse, sonuçta yoğunluğu ve göreceli olarak kısa süresiyle dünyada çok popüler bir eğitim seçeneği olarak kabul görmüştür.

Şüphesiz ki bir de, bilim yolunda yükselmek isteyen işletmecilerin, yüksek lisans öğrenim evresinden geçmeleri gerekmektedir. Sonuçta, 21. yüzyılda işletmecilikte yüksek lisans öğrenimi yapmaya yönelik üç yönlü bir gerekçe ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yüksek lisans eğitim programlarının bu üçlü gerekçeye daha iyi uyarlanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar belli çözümler doğurmuştur.

Öğrenim dili İngilizce olan Çankaya Üniversitesi İşletme yönetimi yüksek lisans programı (MBA: Master Business Administration), tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli program daha çok işletmecilik alanında araştırma yapmak isteyenler için uygundur. Tezli ve tezsiz  programlar arasında geçiş mümkündür. Ancak tezli ve tezsiz programlardan birinden diğerine geçiş yapıldığında eski programa bir daha geçmek mümkün değildir. Tezli programdaki öğrencilerin üçüncü yarıyıllarından itibaren teze kayıt yaptırmaları gerektiğinden, tezsiz programdan tezli programa geçişin en geç öğrencinin üçüncü yarıyılının başında yapılması istenmektedir.

Çankaya Üniversitesi işletme yönetimi yüksek lisans programı üç temel ayak üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi lisans derecesi işletmeden farklı bir alanda olan veya transkript incelemesi sonucu lisans programında işletmenin temel derslerini yeterince almadığı tespit edilen öğrencilere uygulanan bilimsel hazırlık programı, ikincisi işletmenin temel fonksiyonel alanlarından (yönetim ve organizasyon, muhasbe, finans, üretim, pazarlama vb.) oluşan zorunlu dersler, üçüncüsü ise öğrencinin işletmenin bir alanında yoğunlaşmasını sağlayan seçmeli derslerdir. Tezsiz programı takip eden öğrencilerin ayrıca, belirleyecekleri bir alanda belirlenecek bir öğretim elemanının danışmanlığında bir proje hazırlaması ve projenin yeterli görülmesi gerekmektedir. İşletme yüksek programı (tezli ve tezsiz) Çankaya Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://kutuphane.cankaya.edu.tr/hakkimizda/yonergeler-yonetmelikler/

Bilimsel hazırlık programı üç dersten oluşmakta ve bir yarıyıl sürmektedir. Bilimsel hazırlık programını takip eden öğrencilerin programı en fazla iki yarıyılda başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre yüksek lisan programının azami süresine dahil değildir. Bilimsel hazırlık programında verilen üç ders ile öğrencilere temel işletmecilik, temel ekonomi ve temel davranış bilimleri alanlarında bir altyapı kazandırılmaktadır. İşletme yüksek lisans programının tezsiz seçeneği toplam 12 ders (bilimsel hazırlık dersleri hariç) ve projeden oluşmaktadır. Söz konusu 12 dersten 9 ders zorunlu 3 ders ise seçmelidir. İşletme yüksek lisans programının tezli seçeneği ise toplam 8 ders (bilimsel hazırlık dersleri hariç), seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Söz konusu 8 dersten 5 ders zorunlu 3 ders ise seçmelidir.

Yüksek lisans programına başvuranların çoğu çalışmakta olduklarından, işletme yüksek lisans programı dersleri (bilimsel hazırlık dersleri dahil), Çankaya Üniversitesi’nde saat 18.30 da başlatılmaktadır.

İşletmecilik yüksek lisans programı eski öğrencilerinin çalışma hayatlarına ait olumlu duyumlar almaktayız. İşlerinin yönetim kademelerindeki yükselmeleriyle, özellikle üretim, finansman ve pazarlama alanlarındaki çalışmalarıyla, iş kurma girişimlerinin artmasıyla, bilgilerini çok çeşitli sektörlerde kullanabilmeleriyle, sunulan programların ereğine ulaşmakta olduğunu yansıtan memnuniyet verici bilgiler gelmektedir

EĞİTİM PROGRAMI VE DİĞER BİLGİLER İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.!!!

İşletme Yönetimi  (MBA) Tezli – Tezsiz           Bölüm Tanıtımı
Başvuru Koşulları
Eğitim Programı
Ders İçerikleri
Öğretim Kadrosu
Program Yeterlilikleri          
İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe) Tezli – Tezsiz Bölüm Tanıtımı
Başvuru Koşulları
Eğitim Programı
Ders İçerikleri
Öğretim Kadrosu
Program Yeterlilikleri