×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI (TEZSIZ) YÜKSEK LISANS PROGRAMI

Bu program 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren kayıt olan öğrencilere uygulanacaktır. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır. 

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 552 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
MAN 553 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 7,5
MAN 556 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 7,5
MAN 562 Ücret ve Ödüllendirme Yönetimi 3 0 3 7,5
MAN 566 Kariyer Yönetimi ve Planlaması 3 0 3 7,5
MAN 571 Eğitim Planlaması ve Yönetimi 3 0 3 7,5
MAN 573 İşletme Yönetimi 3 0 3 7,5
MAN 575 Örgütler Temel Kuramlar 3 0 3 7,5
MAN 592 Proje Kredisiz 15

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 551 Örgütsel Davranış 3 0 3 7,5
MAN 554 Örgüt Teorisi 3 0 3 7,5
MAN 555 Endüstriyel İlişkiler 3 0 3 7,5
MAN 561 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3 0 3 7,5
MAN 562 Ücret ve Ödüllendirme Yönetimi 3 0 3  7,5
MAN 563 Örgütsel İletişim 3 0 3 7,5
MAN 564 Endüstriyel Psikoloji 3 0 3 7,5
MAN 565 Müzakere Süreci 3 0 3 7,5
MAN 567 Liderlik 3 0 3 7,5
MAN 568 Kalite Yönetimi 3 0 3 7,5
MAN 569 Stratejik  Analiz 3 0 3 7,5
MAN 570 İnsan Kaynaklarında Bilgi Sistemleri 3 0 3 7,5
MAN 572 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 7,5
MAN 574 Çalışma Psikolojisi 3 0 3 7,5
İSG 502 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 7,5
İSG 519 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 0 3 7,5

Tezsiz programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden açılanlardan 2 tanesini alacaklardır. Hangi dönemde seçmeli derslerin hangilerinin açılacağı,dönem başlamadan ilan edilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI YÜKSEK LISANS (TEZLI) PROGRAMI

NOT: Bu program 2019-2020 Akademik Yılı güz döneminde ve daha sonra tezli programa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacaktır. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 553 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 7,5
MAN 552 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7,5
MAN 561 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk 3 0 3 7,5
MAN 575 Örgütler Temel Kuramlar 3 0 3 7,5
MAN 590 Seminer Kredisiz 7,5

Ayrıca, tez döneminde (üçüncü yarıyıldan itibaren) aşağıdaki tez dersine de kayıt yaptırılacaktır.

Ders Kodu Ders Adı Kredi
MAN 599 Thesis (Tez) Kredisiz

 

Tezini başarıyla savunan öğrenciler MAN 599 Thesis (Tez) dersinden 60 AKTS almaktadır.

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 551 Örgütsel Davranış 3 0 3 7,5
MAN 554 Örgüt Teorisi 3 0 3 7,5
MAN 555 Endüstriyel İlişkiler 3 0 3 7,5
MAN 556 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 7,5
MAN 563 Örgütsel İletişim 3 0 3 7,5
MAN 564 Endüstriyel Psikoloji 3 0 3 7,5
MAN 565 Müzakere Süreci 3 0 3 7,5
MAN 566 Kariyer Yönetimi ve Planlaması 3 0 3 7,5
MAN 567 Liderlik 3 0 3 7,5
MAN 568 Kalite Yönetimi 3 0 3 7,5
MAN 569 Startejik Analiz 3 0 3 7,5
MAN 570 İnsan Kaynaklarında Bilgi Sistemleri 3 0 3 7,5
MAN 571 Eğitim Planması ve Yönetimi 3 0 3 7,5
MAN 572 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 7,5
MAN 574 Çalışma Psikolojisi 3 0 3 7,5
İSG 502 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 3 0 3 7,5
İSG 519 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 0 3 7,5

Tezli programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden açılanlardan 3 tanesini alacaklardır.

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi