×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
No Program Yeterlilikleri
1 İşletme alanında lisans düzeyinde elde ettigi yeterliliklere dayalı olarak veya bir bilimsel hazırlık programını takiben diğer bir alanda lisans düzeyinde elde ettiği yeterliliklere dayalı olarak marka yonetimi ile ilgili tum temel konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
2 Etkili bir marka stratejisinin nasıl oluşturulduğunu, en son pazarlama trendlerini ve markalarının bunları nasıl kullandığını keşfederek, gerçek vakaları tecrübe etme şansına sahip olabilir.
3 Uzmanlık düzeyinde elde ettiği bilgiyi bir marka yaratmak ve o markanin pazarda basarili sekilde konumlandirilip, gelistirilmesi icin gerekli verileri analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygulayabilir.
4 Marka yönetimine ilişkin analizler, bulgular, çıkarımlar ve tekliflerle ilgili üstleri, ekip elemanları, meslektaşları ve astlarıyla yeterli yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilir.
5 Uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgiyi kullanarak sorumlusu oldugu markayi değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.
6 Stratejik pazarlama planlari hazirlayabilir ve etkili pazarlama iletisim programlari gelistirebilir.
7 Marka yönetiminin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
8 Marka kimligi, marka imaji ve marka kisiligi temel kavramlarini detayli sekilde gelistirebilir.