×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İnsan Kaynakları Yönetimi Program Yeterlilikleri

 

Program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No Program Yeterlilikleri
1 Lisans düzeyinde elde ettiği yeterliklere dayalı olarak insan kaynakları yönetiminin temel işlevleri ile ilgili uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.
2 Derinlemesine incelemek istediği insan kaynakları yönetiminin bir alanında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olur.
3 İnsan kaynakları yönetiminin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
 

4

İnsan kaynakları yönetimi alanında uzman olarak insan kaynaklarına yönelik problemleri açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
5 Uzmanlık düzeyinde elde ettiği bilgiyi bir örgütün insan kaynaklarını yönetmek için analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygulayabilir.
6 İnsan kaynakları yönetimine ilişkin analizler, bulgular, çıkarımlar ve tekliflerle ilgili üstleri, ekip elemanları, meslektaşları ve astlarıyla yeterli yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilir.
7 İnsan kaynakları yönetiminde uzmanlık seviyesinde bilgi gerektiren alanlarda bağımsız araştırma yapabilir.
8 Ekip çalışması içinde lider veya uzman olarak sorumluluklarını yerine getirebilir.
 

9

Paydaşların insan kaynaklarına ilişkin ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu analizlere dayanarak örgütün insan kaynaklarına ilişkin amaç ve hedeflerini geliştirmek için örgütün paydaşları ile etkili iletişim kurma becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
10 Uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgiyi kullanarak bağlı olduğu örgütü insan kaynakları açısından değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.
11 İnsan kaynakları yönetimi alanında uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgilere dayanarak, insan kaynaklarına ilişkin oluşturduğu  görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
12 İnsan kaynakları yönetimi alanında araştırma yapanlarla iletişim kurabilir ve bu araştırmalara katkıda bulunabilir.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanabilir.
 

14

İnsan kaynakları yönetimi alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
 

15

İnsan kaynakları yönetimi uzmanı olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Man 551 2 0 3 3 4 3 3 3 3 4 3 1 2 1 1
Man 552 1 0 2 4 4 2 4 2 1 2 2 4 2 4 0
Man 553