×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İşletme Yönetimi Program Yeterlilikleri

Program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No Program Yeterlilikleri

 

1

Lisans düzeyinde elde ettiği yeterliliklere dayalı olarak  yönetim-organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, üretim/faaliyet yönetimini kapsayan temel işletmecilik fonksiyonları ile ilgili uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.

2

Derinlemesine incelemek istediği bir işletmecilik alanında (sayısal yöntemler dahil)  uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olur.

3

İşletme yönetiminin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.

 

4

İşletme yönetimi alanında uzman olarak, işletmeciliğe yönelik problemleri açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir.

5

Uzmanlık düzeyinde elde ettiği bilgiyi bir işletmeyi kurmak veya işletmenin tamamını veya bir bölümünü yönetmek için analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygulayabilir.

6

İşletme yönetimine ilişkin analizler, bulgular, çıkarımlar ve tekliflerle ilgili üstleri, ekip elemanları, meslektaşları ve astlarıyla yeterli yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilir.

7

İşletme yönetiminde uzmanlık seviyesinde bilgi gerektiren alanlarda bağımsız araştırma yapabilir.

8

Ekip çalışması içinde lider veya uzman olarak sorumluluklarını yerine getirebilir.

9

Paydaşların ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu analizlere dayanarak örgütün amaç ve hedeflerini geliştirmek için örgütün paydaşları ile etkili iletişim kurma becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.

10

Uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgiyi kullanarak bağlı olduğu örgütü değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.

11

İşletme yönetimi alanında uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgilere dayanarak işletme ile ilgili oluşturduğu  görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

12

İşletme yönetimi alanında araştırma yapanlarla iletişim kurabilir ve bu araştırmalara katkıda bulunabilir.

13

Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanabilir.

14

İşletme yönetimi alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.

15

İşletme yönetimi uzmanı olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

 

Program Yeterlilikleri

Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Man 501 3 2 4 3 1 2 2 1 1 2 2 3 4 2 2
Man 503 4 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 2 4 1 3
Man 505 4 2 2 2 4 2 2 1 1 3 2 2 4 1 1
Man 511 4 2 3 2 4 3 3 2 1 2 3 2 4 2 2
Man 513 4 2 2 2 4 2 2 1 1 3 2 2 4 2 1
Man 515 4 2 2 2 4 3 2 2 1 3 2 2 4 3 3
Man 520 4 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 4 1 4
Man 524 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 2 4
Man 527 2 2 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 4 4 1
Man 519 0 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 2 4 4 0
Man 522 0 4 1 1 4 1 1 1 1 3 2 2 4 0 0
Man 526 0 4 3 1 4 3 1 1 3 3 3 2 4 2 4
Man 530 0 4 3 3 4 3 1 2 1 3 3 2 4 4 2
Man 532 0 4 3 4 2 3 2 2 1 2 1 3 4 4 0
Man 534 0 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 0
Man 536 0 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 0
Man 537 0 4 3 3 4 3 2 2 1 2 3 2 4 4 0
Man 590 0 0 0 4 0 4 4 0 3 4 4 4 4 4 2
Man 592 0 0 0 3 0 4 4 0 1 1 4 3 4 2 0
Man 599 0 0 0 4 0 4 4 0 3 4 4 4 4 4 2

0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.  

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

 

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
 

 

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

İşletme alanında lisans düzeyinde elde ettiği yeterliliklere dayalı olarak veya bir bilimsel hazırlık programını takiben diğer bir alanda lisans düzeyinde elde ettiği yeterliliklere dayalı olarak yönetim-organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, üretim/faaliyet yönetimini kapsayan temel işletmecilik fonksiyonları ile ilgili uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.
Derinlemesine incelemek istediği bir işletmecilik alanında (sayısal yöntemler dahil)  uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olur.
Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar. İşletme yönetiminin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. İşletme yönetimine ilişkin analizler, bulgular, çıkarımlar ve tekliflerle ilgili üstleri, ekip elemanları, meslektaşları ve astlarıyla yeterli yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilir.
Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. Uzmanlık düzeyinde elde ettiği bilgiyi bir işletmeyi kurmak veya işletmenin tamamını veya bir bölümünü yönetmek için analiz edebilir, yorumlayabilir ve uygulayabilir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. İşletme yönetimi alanında uzman olarak, işletmeciliğe yönelik problemleri açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir. İşletme yönetiminde uzmanlık seviyesinde bilgi gerektiren alanlarda bağımsız araştırma yapabilir.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. Ekip çalışması içinde lider veya uzman olarak sorumluluklarını yerine getirebilir.
 

Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.

Paydaşların ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu analizlere dayanarak örgütün amaç ve hedeflerini geliştirmek için örgütün paydaşları ile etkili iletişim kurma becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
Uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgiyi kullanarak bağlı olduğu örgütü değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgiyi kullanarak bağlı olduğu örgütü değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. İşletme yönetimi alanında uzmanlık seviyesinde elde ettiği bilgilere dayanarak işletme ile ilgili oluşturduğu  görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. İşletme yönetimi alanında araştırma yapanlarla iletişim kurabilir ve bu araştırmalara katkıda bulunabilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanabilir.
Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. İşletme yönetimi alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. İşletme yönetimi uzmanı olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilir ve etkin biçimde yürütür. Paydaşların ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu analizlere dayanarak örgütün amaç ve hedeflerini geliştirmek için örgütün paydaşları ile etkili iletişim kurma becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. İşletme yönetimi alanında araştırma yapanlarla iletişim kurabilir ve bu araştırmalara katkıda bulunabilir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. İşletme yönetimi uzmanı olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.