×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Tanıtımı

İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı, çalışanın gücünü etkin, verimli ve gereksinimlerini sağlayacak biçimde değerlendirmektir. Sınırları daralan ve küreselleşen dünyanın sürekli yenilenen gereksinimleri, en fazla insan kaynakları yönetimini koşullamakta ve değiştirmektedir. Değişen şirket yapıları yanında yetenek savaşlarının da yaşandığı dünyamızda, insan sermayesinin bir kurum veya şirketin sahip olduğu en önemli değer olduğu bilincinin yerleşmesi ile birlikte, bu tür örgütlerin görev ve sorumlulukları artan “insan kaynakları bölümleri”, her zamankinden daha stratejik bir rol oynamaya başlamıştır.

Günümüzde ve özellikle gelecekte işletmelerin başarıları, büyük oranda insan kaynaklarına yapacakları yatırımla ve insan kaynaklarının çalışma koşullarını olabildiğince onların isteklerini karşılayacak şekilde oluşturabilmeleri ile doğru orantılıdır. Böylesine yaklaşımları gerektiği ölçüde başaramayan işletmelerin uzun vadede hedeflerini gerçekleştirerek başarılı olabileceklerini söylemek zordur. Çalışanların severek ve isteyerek işyeri kurallarına uymalarını sağlayacak yüksek motivasyon çerçevesinde istenen şirket başarısının yakalanmasını hedefleyen “insan kaynakları yönetimi” plan, uygulama ve diğer eylemleri, sözkonusu başarının vazgeçilmez ve ön sıralarda yer alan temel unsurlarındandır.

Dolayısıyla, “İnsan Kaynakları Yönetimi” Yüksek Lisans Programı, insan kaynakları yöneticilerine beşerî varlıkları yönetebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmanın yanısıra bu alandaki sistematik yaklaşımları ve kuramsal çalışmaların sonuçlarını sunmayı da hedeflemektedir. Böylece insan kaynakları yöneticisi olarak yetişen başta işletmeciler ve ayrıca diğer alanlarda ihtisaslaşmış olanlar, sadece mevcut yöntemleri ve yaklaşımları değerlendirerek uygulamada değil, aynı zamanda konu bilgileriyle insan kaynakları yönetim sorunlarına yeni çözümler üretmekte de yararlı olacaklardır.

İnsan Kaynakları Yönetimi alanı tüm dünyada ve Türkiye’de önemli bir değişim süreci içindedir. Dolayısıyla, insan kaynakları alanındaki gelişmeleri uygulayabilecek beceriye sahip profesyonellere olan talep giderek artmaktadır. Program ile, öğrencilere güçlü bir teorik altyapı kazandırmanın yanında, son zamanlarda insan kaynakları alanında ortaya çıkan ihtiyaçları tespit edip gidermeye yönelik bir içerik sunulması da planlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçe olup, tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçeneği vardır. Her iki seçenek de Çankaya Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://library.cankaya.edu.tr/yonetmelikler/

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tezsiz seçeneği toplam 10 ders (2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi ve daha sonra kayıt olacak öğrenciler için geçerlidir) ve projeden oluşmaktadır. Söz konusu 10 dersten 8 ders zorunlu, 2 ders ise seçmelidir. İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Tezli seçeneği toplam 7 ders (2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi ve daha sonra kayıt olacak öğrenciler için geçerlidir), seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Söz konusu 7 dersten 4 ders zorunlu, 3 ders seçmelidir.
Yüksek lisans programına başvuranların çoğu çalışmakta olduklarından, İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı dersleri, Çankaya Üniversitesi’nde saat 18.40 da başlatılmaktadır.