×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Program Yeterlilikleri

Bölümün program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No Program Yeterlilikleri
1 İşletmelerin faaliyet gösterdikleri ekonomik ve hukuki çevre ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olur.
2 Yönetim-organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, üretim/faaliyet yönetimini kapsayan temel işletmecilik fonksiyonları ile ilgili ayrıntılı teorik altyapı bilgisine sahip olur.
3 İşletmecilikte sıklıkla kullanılan sayısal tekniklerle ilgili temel ve orta seviyede bilgi sahibi olur.
4 Uzman olmak isteği bir işletmecilik alanında (sayısal yöntemler dahil) derinlemesine bilgi sahibi olur.
5 Elde ettiği bilgiyi bir işletmeyi kurmak veya işletmenin tamamını veya bir bölümünü yönetmek için uygulayabilir.
6 İşletmecilik problemlerini açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
7 Analizler, bulgular, çıkarımlar ve tekliflerle ilgili üstleri, ekip elemanları, meslektaşları ve astlarıyla yeterli yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilir.
8 İşletme ve yönetim alanlarında araştırma yapabilir.
9 Ekip çalışması içinde lider veya uzman olarak sorumluluklarını yerine getirebilir.
10 Paydaşların ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu analizlere dayanarak örgütün amaç ve hedeflerini geliştirmek için örgütün paydaşları ile etkili iletişim kurma becerisini kazanır.
11 Kendisinin öğrenme ve kişisel gelişme gereksinimlerini belirleyebilir ve aynı zamanda daha ileri derece programlarını takip edecek kapasiteye ulaşır.
12 Bağlı olduğu örgütü değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.
13 Bölümün öğretim dili olan İngilizceyi en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanabilir.
14 İşletmeciliğin gerektirdiği bilişim teknolojilerini Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi seviyesinde kullanabilir.
15 İşletme yöneticisi olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenli, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.
16 Bağlı olduğu örgütte yenilik ve sürekli gelişmeyi teşvik edebilir.


 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

  Program Yeterlilikleri
DERSLER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Man 101

4

4

0

0

3

1

1

2

1

1

3

3

4

1

2

1

Econ 101

4

2

0

2

3

2

2

3

1

0

2

2

4

0

0

0

Acs 105

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

2

2

4

0

0

0

Mcs 107

0

0

3

2

0

3

0

0

0

0

0

0

4

2

0

0

Man 103

3

3

1

3

2

2

3

2

3

4

2

2

4

1

3

2

Turk 101

0

0

0

0

0

3

4

0

2

4

0

0

0

0

0

1

Esr 101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

4

2

Acs 106

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

2

2

4

0

0

0

Econ 102

4

2

0

2

3

2

2

3

1

0

2

2

4

0

0

0

Man 102

3

4

1

3

3

1

3

2

1

3

3

4

4

1

3

3

Mcs 108

0

0

3

2

0

3

0

0

0

0

0

0

4

2

0

0

Law 105

4

2

2

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

0

3

1

Turk 102

0

0

0

0

0

3

4

0

2

4

0

0

0

0

0

1

Acs 205

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

2

2

4

0

0

0

Man 201

2

4

0

0

3

2

3

2

1

2

3

3

4

1

2

1

Man 205

3

1

4

2

3

4

2

2

1

3

3

3

4

2

1

1

Man 211

2

4

0

0

2

0

4

2

4

2

4

3

4

0

4

3

Stat 201

0

0

4

0

1

4

2

4

0

1

2

2

4

3

0

2

Inf 293

0

0

2

0

0

3

3

2

2

1

1

1

4

4

0

1

Hist 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

1

3

Acs 206

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

2

2

4

0

0

0

Man 202

2

4

0

0

3

2

3

2

1

2

3

3

4

1

2

1

Man 206

2

4

2

1

4

3

2

2

3

1

3

2

4

3

3

2

Man 212

3

4

0

2

3

0

1

3

1

2

2

3

4

0

2

4

Stat 202

0

0

4

0

1

4

2

4

0

1

2

2

4

3

0

2

Man 214

1

1

0

0

1

0

4

4

3

4

3

3

4

3

1

3

Hist 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

1

3

Rpw 305

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

2

2

4

0

0

0

Man 305

2

4

1

1

4

3

2

3

2

2

3

3

4

2

2

3

Man 307

2

4

2

2

3

4

3

4

2

2

3

3

4

1

2

2

Man 317

4

0

2

0

1

3

2

1

2

1

2

2

4

1

0

2

Rpw 306

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

2

2

4

0

0

0

Man 306

2

4

1

1

4

3

2

3

2

2

3

3

4

2

2

3

Man 308

3

3

1

1

3

2

3

3

4

2

4

3

4

2

4

2

Rtw 405

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

2

2

4

0

0

0

Man 403

2

4

4

3

3

4

4

4

3

2

3

3

4

1

2

2

Pcs 406

0

0

0

0

0

0

4

0

0

3

2

2

4

0

0

0

Man 404

4

4

3

1

3

4

3

3

4

4

2

4

4

1

3

2

Man 311

2

4

0

4

4

3

3

2

1

2

3

3

4

1

2

3

Man 316

0

1

1

4

3

4

2

2

1

3

3

3

4

3

1

1

Man 332

3

3

2

4

3

4

3

2

2

2

3

3

4

4

1

1

Man 401

3

4

0

4

3

2

4

2

2

3

2

3

4

1

2

2

Man 405

0

0

0

4

2

3

3

2

0

2

3

0

4

4

0

2

Man 406

0

0

2

4

3

3

1

3

0

0

3

2

4

4

0

1

Man 410

0

0

0

4

0

3

3

1

2

0

3

2

4

2

2

1

Man 411

0

0

4

4

1

4

2

1

1

3

3

3

4

3

1

1

Man 412

3

4

1

4

4

0

1

3

2

2

3

3

4

0

1

1

Man 413

1

3

2

4

3

3

2

4

2

2

3

2

4

2

2

1

Man 414

1

4

2

4

3

2

3

2

2

2

3

3

4

2

3

3

Man 415

2

4

0

4

4

3

3

2

1

2

3

3

4

1

2

3

Man 416

2

4

3

4

2

1

1

3

1

1

3

1

4

0

1

2

Man 418

2

2

0

4

3

2

2

2

3

3

3

4

4

0

4

2

Man 419

0

2

2

4

2

4

3

3

2

2

3

3

4

4

1

2

Man 420

2

3

0

4

4

1

2

2

2

1

3

3

4

1

2

3

Man 421

0

2

3

4

2

4

4

3

2

2

4

4

4

2

4

4

Man 422

2

2

1

4

2

2

2

2

3

4

3

3

4

1

2

2

Man 423

1

2

0

4

4

3

1

3

2

2

3

3

4

1

1

3

Man 424

1

2

0

4

4

2

4

2

4

3

2

3

4

1

2

2

Man 425

2

2

2

4

4

3

3

3

2

2

3

1

4

1

3

2

Man 426

1

4

2

4

3

2

3

2

2

2

3

3

4

1

2

2

Man 427

2

4

2

4

3

2

3

2

2

2

3

3

4

1

2

2

Man 428

2

2

1

4

4

2

2

2

3

3

3

4

4

1

2

4

Man 429

4

0

0

2

2

0

3

0

0

3

2

1

0

0

3

1

Man 430

1

3

2

4

3

4

2

2

1

3

3

3

4

2

1

1

Man 434

2

2

1

4

4

3

4

3

4

3

3

3

4

2

3

3

Man 499

3

4

0

4

4

4

4

3

4

3

3

3

4

2

1

4

0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.


 

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

TYYÇ İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir İşletmelerin faaliyet gösterdikleri ekonomik ve hukuki çevre ile ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olur.
Yönetim-organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, üretim/faaliyet yönetimini kapsayan temel işletmecilik fonksiyonları ile ilgili ayrıntılı teorik altyapı bilgisine sahip olur.
İşletmecilikte sıklıkla kullanılan sayısal tekniklerle ilgili temel ve orta seviyede bilgi sahibi olur.
Uzman olmak isteği bir işletmecilik alanında (sayısal yöntemler dahil) derinlemesine bilgi sahibi olur.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. Analizler, bulgular, çıkarımlar ve tekliflerle ilgili üstleri, ekip elemanları, meslektaşları ve astlarıyla yeterli yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilir.
Bölümün öğretim dili olan İngilizceyi en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanabilir.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. İşletmecilik problemlerini açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir.
Elde ettiği bilgiyi bir işletmeyi kurmak veya işletmenin tamamını veya bir bölümünü yönetmek için uygulayabilir.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. İşletme ve yönetim alanlarında araştırma yapabilir.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. Ekip çalışması içinde lider veya uzman olarak sorumluluklarını yerine getirebilir.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. Paydaşların ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu analizlere dayanarak örgütün amaç ve hedeflerini geliştirmek için örgütün paydaşları ile etkili iletişim kurma becerisini kazanır.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Bağlı olduğu örgütü değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. Kendisinin öğrenme ve kişisel gelişme gereksinimlerini belirleyebilir ve aynı zamanda daha ileri derece programlarını takip edecek kapasiteye ulaşır.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Analizler, bulgular, çıkarımlar ve tekliflerle ilgili üstleri, ekip elemanları, meslektaşları ve astlarıyla yeterli yazılı ve sözlü iletişimde bulunabilir.
Bölümün öğretim dili olan İngilizceyi en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanabilir.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. Paydaşların ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu analizlere dayanarak örgütün amaç ve hedeflerini geliştirmek için örgütün paydaşları ile etkili iletişim kurma becerisini kazanır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. İşletmeciliğin gerektirdiği bilişim teknolojilerini Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi seviyesinde kullanabilir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. Bölümün öğretim dili olan İngilizceyi en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanabilir.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. İşletme yöneticisi olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenli, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. Paydaşların ihtiyaçlarını analiz etmek ve bu analizlere dayanarak örgütün amaç ve hedeflerini geliştirmek için örgütün paydaşları ile etkili iletişim kurma becerisini kazanır.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. Bağlı olduğu örgütte yenilik ve sürekli gelişmeyi teşvik edebilir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. Bağlı olduğu örgütü değerlendirebilme yeteneğini kazanır ve edindiği bilgilere eleştirel olarak yaklaşabilir.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. İşletme yöneticisi olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenli, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.