×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe) (Uzaktan Eğitim) Bölüm Tanıtımı

BÖLÜM TANITIMI:

Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan “Pazarlama ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı”, eğitimin internet üzerinden Uzaktan Eğitim yöntemiyle verildiği, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış tezsiz yüksek lisans programıdır.

Bu programın amacı, bir pazarlama birimini yönetebilecek, yeni ve güçlü markalar yaratabilecek ve pazarlama konusunda stratejik kararları rahatlıkla verebilecek uzman bireyler yetiştirmektir.

Program dili Türkçe’dir.

Programda stratejik pazarlama kararları ve stratejik marka yönetimi konularının yanı sıra, araştırma teknikleri, pazarlama iletişimi ve tutundurma stratejileri, yeni ürün geliştirme, tüketici davranışları, dağıtım ve fiyatlandırma politikaları ve küresel pazarlama karması elemanları üzerinde odaklanılmıştır.

Bunlara ek olarak, programda bütünlüğün sağlanması amacıyla İşletme Anabilim Dalı içerisinde yer alan; İşletme Esasları, Yönetim ve Ekonomi konuları da ana hatlarıyla programda yer almaktadır.

Program toplam 10 ders ve 1 projeden oluşmaktadır. 10 dersin 7’si zorunlu 3’ü ise seçmeli derstir.

Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders içerikleri, haftalık olarak Programın Uzaktan Eğitim Platformunda yayınlanmaktadır. Ders materyalleri, öğrencilerin önceki haftalardaki ders notlarının tekrar gözden geçirebilmesi için dönem sonuna kadar açık kalmaktadır. Eğitim Materyallerinin yanı sıra kısa sınavlar, ödevler ve yarıyıl içi sınavları internet ortamında yapılmaktadır. Yarıyıl sonu sınavları ise dönem sonunda gözetmen eşliğinde Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü’nde Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir.

İnternet üzerinden verilen canlı dersler mesai saatleri sonrasında (19:00-21:00 arası) verilmektedir. Canlı dersleri kaçıran öğrenciler için dersler kayıt edilmekte ve sonradan izlenilebilmektedir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere YÖK onaylı, ulusal ve uluslararası alanda geçerli 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak öğrencilere uygulanmak üzere, Çankaya Üniversitesi Pazarlama ve Marka Yönetimi  Uzaktan Öğretim  Yüksek Lisans Programı Diploması verilmektedir.