×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İşletme Yönetimi Eğitim Programı

 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz) Eğitim Programı:
 

Not: Bu program 2019-2020 Akademik yılı güz döneminde ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır. 
 

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 503 Management Principles and Systems (Yönetim İlke ve Sistemleri) 3 0 3 7,5
MAN 505 Accounting for Financial Reporting (Finansal Raporlama için Muhasebe) 3 0 3 7,5
MAN 511 Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 513 Financial Management (Finans Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 515 Operations Management (İşlemler Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 524 Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim)  3 0 3 7,5
MAN 527 Research Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri) 3 0 3 7,5
ECON 575 Fundamentals of Economics (Ekonominin Temelleri) 3 0 3 7,5
MAN 592 Project (Proje) Kredisiz 15

Seçmeli Dersler

 

Ders Adı Ders Kodu Kredi AKTS
MAN 501 Managerial Economics (İşletme Ekonomisi) 3 0 3 7,5
MAN 519 Quantitative Analyses for Business Decisions (İşletme Kararları için Sayısal Analizler) 3 0 3 7,5
MAN 520 Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 522 Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar) 3 0 3 7,5
MAN 526 Contemporary Management Techniques (Çağdaş Yönetim Teknikleri) 3 0 3 7,5
MAN 530 Project Development and Management (Proje Geliştirme ve Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 532 Business Forecasting (İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri) 3 0 3 7,5
MAN 534 Marketing Research and Applications (Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları) 3 0 3 7,5
MAN 536 Operations Research (Yöneylem Araştırması) 3 0 3 7,5
MAN 537 Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 538 Corporate Governance (Kurumsal Yönetim) 3 0 3 7,5
MAN 539 Competitiveness and Clustering (Rekabetçilik ve Kümelenme) 3 0 3 7,5
MAN 540 Corporate Branding Strategy (Kurumsal Markalama Stratejileri) 3 0 3 7,5
MAN 541 Quantitative Skills (Sayısal Beceriler) 3 0 3 7,5
INTT 504 International Trade Theory and Policy (Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası) 3 0 3 7,5
INTT 508 International Commercial and Financial Institutions(Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar) 3 0 3 7,5
INTT 510 International Business (Uluslararası İşletmecilik) 3 0 3 7,5
INTT 512 International Marketing (Uluslararası Pazarlama) 3 0 3 7,5
INTT 519 European Union Commercial Policy and Turkey (Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye) 3 0 3 7,5
ECON 504 Investment Analysis and Portfolio Management (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi) 3 0 3 7,5

Tezsiz programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden açılacak olanlardan 2 tanesini alacaklardır.

 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) Eğitim Programı:
 

Not: Bu program 2019-2020 Akademik yılı güz döneminde ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır. 
 

Zorunlu Dersler
 

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 503 Management Principles and Systems (Yönetim İlke ve Sistemleri) 3 0 3 7,5
MAN 511 Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 513 Financial Management (Finans Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 527 Research Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri) 3 0 3 7,5
MAN 590 Seminar (Seminer) Kredisiz 7,5

Ayrıca, tez döneminde (üçüncü yarıyıldan itibaren) aşağıdaki tez dersine de kayıt yaptırılacaktır.

Ders Kodu Ders Adı Kredi
MAN 599 Thesis (Tez) Kredisiz

Tezini başarıyla savunan öğrenciler MAN 599 Thesis (Tez) dersinden 60 AKTS almaktadır.

Seçmeli Dersler
 

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 501 Managerial Economics (İşletme Ekonomisi) 3 0 3 7,5
MAN 505 Accounting for Financial Reporting (Finansal Raporlama için Muhasebe) 3 0 3 7,5
MAN 515 Operations Management (İşlemler Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 519 Quantitative Analyses for Business Decisions (İşletme Kararları için Sayısal Analizler) 3 0 3 7,5
MAN 520 Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 522 Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar) 3 0 3 7,5
MAN 524 Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim) 3 0 3 7,5
MAN 526 Contemporary Management Techniques (Çağdaş Yönetim Teknikleri) 3 0 3 7,5
MAN 530 Project Development and Management (Proje Geliştirme ve Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 532 Business Forecasting (İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri) 3 0 3 7,5
MAN 534 Marketing Research and Applications (Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları) 3 0 3 7,5
MAN 536 Operations Research (Yöneylem Araştırması) 3 0 3 7,5
MAN 537 Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 538 Corporate Governance (Kurumsal Yönetim) 3 0 3 7,5
MAN 539 Competitiveness and Clustering (Rekabetçilik ve Kümelenme) 3 0 3 7,5
MAN 540 Corporate Branding Strategy (Kurumsal Markalama Stratejileri) 3 0 3 7,5
MAN 541 Quantitative Skills (Sayısal Beceriler) 3 0 3 7,5
INTT 504 International Trade Theory and Policy (Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası) 3 0 3 7,5
INTT 508 International Commercial and Financial Institutions (Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar) 3 0 3 7,5
INTT 510 International Business (Uluslararası İşletmecilik) 3 0 3 7,5
INTT 512 International Marketing (Uluslararası Pazarlama) 3 0 3 7,5
INTT 519 European Union Commercial Policy and Turkey (Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye) 3 0 3 7,5
ECON 504 Investment Analysis and Portfolio Management (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi) 3 0 3 7,5

Tezli programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden 3 tanesini alacaklardır. 

Zorunlu Derslerin Açıldıkları Dönemler:
 

Güz Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 503 Management Principles and Systems (Yönetim İlke ve Sistemleri) 3 0 3 7,5
MAN 505 Accounting for Financial Reporting (Finansal Raporlama için Muhasebe) 3 0 3 7,5
MAN 515 Operations Management (İşlemler Yönetimi) 3 0 3 7,5
ECON 575 Fundamentals of Economics (Ekonominin Temelleri) 3 0 3 7,5
MAN 590 Seminar (Seminer) Kredisiz 7,5
MAN 592 Project (Proje) Kredisiz 15

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 511 Marketing Management (Pazarlama Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 513 Financial Management (Finans Yönetimi) 3 0 3 7,5
MAN 524 Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim) 3 0 3 7,5
MAN 527 Research Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri) 3 0 3 7,5
MAN 590 Seminar (Seminer) Kredisiz 7,5
MAN 592 Project (Proje) Kredisiz 15

Hangi dönemde seçmeli derslerin hangilerinin açılacağı, dönem başlamadan ilan edilmektedir. 

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi