×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İşletme Yönetimi Bölüm Tanıtımı

 

“Her kurulan yeni işyeri veya şirket, bir işletmedir. Bu nedenle, şirketin sahibinden yöneticilerine kadar ve ayrıca muhasebe, pazarlama, araştırma, üretim gibi özel işletmecilik bilgileri isteyen pozisyonlarda çalışanların işletmecilik bilgileriyle donanmaları, şirket işlerinin iyi ve başarılı bir şekilde yürümesine büyük fayda sağlamaktadır.” 

Yukarıda özetlenen gerçek, işletmecilik lisans derecesine sahip olanların, lisans düzeyinde edindiklerinden daha ileri, özelleşmiş bilgi ve becerilere sahip olmaları ve alan bilgilerini çok yönlü kullanabilmeleri için işletmecilik yüksek lisans programlarında okuma isteklerini bir hayli arttırmıştır. Diğer taraftan aynı gerçek, zamanla dünyada, başka mesleklerin uzmanı olan kişilerin işletmecilik alanında yüksek lisans öğrenimi görmeleri yoluyla işletmecilik açısından gerekli bilgi açığını kapatmaları, durum yorumlayabilmeleri, geleceğe yönelik tahmin veya öngörü yapabilmeleri ve her şeyden önce rasyonel işletme kararları alma yetkinliğine sahip olmaları yönünden bir eğitim yolu açılmasına da neden olmuştur. Bu eğitim yolu, yoğunluğu ve göreceli olarak kısa süresiyle dünyada çok popüler bir eğitim seçeneği olarak kabul görmüştür.

Şüphesiz ki bir de, bilim yolunda yükselmek isteyen işletmecilerin, yüksek lisans öğrenim evresinden geçmeleri gerekmektedir. Sonuçta, 21. yüzyılda işletmecilikte yüksek lisans öğrenimi yapmaya yönelik üç yönlü bir gerekçe ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yüksek lisans eğitim programlarının bu üçlü gerekçeye daha iyi uyarlanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar belli çözümler doğurmuştur.

Öğrenim dili İngilizce olan Çankaya Üniversitesi İşletme yönetimi yüksek lisans programı (MBA: Master Business Administration), tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli program daha çok işletmecilik alanında araştırma yapmak isteyenler için uygundur. Tezli ve tezsiz  programlar arasında geçiş mümkündür. Ancak tezli ve tezsiz programlardan birinden diğerine geçiş yapıldığında eski programa bir daha geçmek mümkün değildir. Tezli programdaki öğrencilerin üçüncü yarıyıllarından itibaren teze kayıt yaptırmaları gerektiğinden, tezsiz programdan tezli programa geçişin en geç öğrencinin üçüncü yarıyılının başında yapılması istenmektedir.

Çankaya Üniversitesi işletme yönetimi yüksek lisans programı iki temel ayak üzerine kurulmuştur. Bulardan birincisi işletmenin temel fonksiyonel alanlarından (yönetim ve organizasyon, muhasebe, finans, üretim, pazarlama vb.) oluşan zorunlu dersler, İkincisi ise öğrencinin işletmenin bir alanında yoğunlaşmasını sağlayan seçmeli derslerdir. Tezsiz programı takip eden öğrencilerin ayrıca, belirleyecekleri bir alanda belirlenecek bir öğretim elemanının danışmanlığında bir proje hazırlaması ve projenin yeterli görülmesi gerekmektedir. İşletme yüksek programı (tezli ve tezsiz) Çankaya Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://library.cankaya.edu.tr/yonetmelikler/

İşletme yüksek lisans programının tezsiz seçeneği toplam 10 ders (2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi ve daha sonra kayıt olan öğrencilerden geçerli olmak üzere) ve projeden oluşmaktadır. Söz konusu 10 dersten 8 ders zorunlu 2 ders ise seçmelidir. İşletme yüksek lisans programının tezli seçeneği ise toplam 7 ders (2016-2017 Akademik Yılı Güz Dönemi ve daha sonra kayıt olan öğrencilerden geçerli olmak üzere), seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Söz konusu 7 dersten 4 ders zorunlu 3 ders ise seçmelidir.

Yüksek lisans programına başvuranların çoğu çalışmakta olduklarından, işletme yüksek lisans programı dersleri Çankaya Üniversitesi’nde saat 18.30 da başlatılmaktadır.

İşletmecilik yüksek lisans programı eski öğrencilerinin çalışma hayatlarına ait olumlu duyumlar almaktayız. İşlerinin yönetim kademelerindeki yükselmeleriyle, özellikle üretim, finansman ve pazarlama alanlarındaki çalışmalarıyla, iş kurma girişimlerinin artmasıyla, bilgilerini çok çeşitli sektörlerde kullanabilmeleriyle, sunulan programların ereğine ulaşmakta olduğunu yansıtan memnuniyet verici bilgiler gelmektedir.