×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ELECTIVE COURSES

 

 

Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

MAN 311 Managerial Accounting Yönetim Muhasebesi

3 0 3

5

MAN 323 Business Law Ticaret Hukuku

3 0 3

5

MAN 332 Statistical Applications for Business İşletmeciler için İstatistiki Uygulamalar

3 0 3

5

MAN 406 Project Management Proje Yönetimi

3 0 3

5

MAN 410 Auditing Denetim

3 0 3

5

MAN 411 Business Forecasting Tahmin Yöntemleri

3 0 3

5

MAN 412 Turkish Capital Markets and Stock Exchange Türk Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası

3 0 3

5

MAN 413 Investment Management Yatırım Yönetimi

3 0 3

5

MAN 414 Marketing Models and Decisions Pazarlama Modelleri ve Kararları

3 0 3

5

MAN 415 Cost Accounting Maliyet Muhasebesi

3 0 3

5

MAN 416 International Finance Uluslararası Finans

3 0 3

5

MAN 417 Business Games and Simulations İşletme Oyunları ve Simülasyonları

3 0 3

5

MAN 418 Business Ethics İş Etiği

3 0 3

5

MAN 419 Applications in Management Science Yönetim Bilimi Uygulamaları

3 0 3

5

MAN 420 Small Business Management Küçük İşletme Yönetimi

3 0 3

5

MAN 421 Total Quality Management Toplam Kalite Yönetimi

3 0 3

5

MAN 422 Negotiation Process Müzakere Süreci

3 0 3

5

MAN 423 Entrepreneurship Girişimcilik

3 0 3

5

MAN 424 Leadership Liderlik

3 0 3

5

MAN 425 Investment Project Appraisal Yatırım Projelerinin Analizi

3 0 3

5

MAN 426 Brand Management Marka Yönetimi

3 0 3

5

MAN 427 Advertising Management Reklam Yönetimi

3 0 3

5

MAN 428 Managing Innovation Processes İnovasyon Süreçleri Yönetimi

3 0 3

5

MAN 429 Labor Law İş Hukuku

3 0 3

5

MAN 430 Logistics and Supply Chain Management Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

3 0 3

5

MAN 434 Retail Marketing Perakende Pazarlaması

3 0 3

5

MAN 435 Transnational Management Ulusötesi Yönetim

3 0 3

5

MAN 436 Consumer Behavior Research Tüketici Davranışı Araştırmaları

3 0 3

5

MAN 437 Competition in Business İşletmelerde Rekabet

3 0 3

5

MAN 438 International Financial Reporting Standards Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

3 0 3

5

MAN 439 Services Marketing Hizmet Pazarlaması

3 0 3

5

MAN 440 Organizational Culture Örgütsel Kültür

3 0 3

5

MAN 441 New Product Development Yeni Ürün Geliştirme

3 0 3

5

MAN 442 Investor Behavior in Financial Markets Finansal Piyasalarda Yatırımcı Davranışları

3 0 3

5

MAN 443 New Trends in Marketing Management Pazarlama Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

3 0 3

5

MAN 444 International Accounting and Multinational Enterprises Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası İşletmeler

3 0 3

5

MAN 499 Field Study Alan Çalışması

0 6 3

5