×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×

ELECTIVE COURSES

 

Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

MAN 311 Managerial Accounting Yönetim Muhasebesi

3 0 3

5

MAN 323 Business Law Ticaret Hukuku

3 0 3

5

MAN 332 Statistical Applications for Business İşletmeciler için İstatistiki Uygulamalar

3 0 3

5

MAN 406 Project Management Proje Yönetimi

3 0 3

5

MAN 410 Auditing Denetim

3 0 3

5

MAN 411 Business Forecasting Tahmin Yöntemleri

3 0 3

5

MAN 412 Turkish Capital Markets and Stock Exchange Türk Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası

3 0 3

5

MAN 414 Marketing Models and Decisions Pazarlama Modelleri ve Kararları

3 0 3

5

MAN 415 Cost Accounting Maliyet Muhasebesi

3 0 3

5

MAN 417 Business Games and Simulations İşletme Oyunları ve Simülasyonları

3 0 3

5

MAN 418 Business Ethics İş Etiği

3 0 3

5

MAN 419 Applications in Management Science Yönetim Bilimi Uygulamaları

3 0 3

5

MAN 420 Small Business Management Küçük İşletme Yönetimi

3 0 3

5

MAN 421 Total Quality Management Toplam Kalite Yönetimi

3 0 3

5

MAN 422 Negotiation Process Müzakere Süreci

3 0 3

5

MAN 423 Entrepreneurship Girişimcilik

3 0 3

5

MAN 424 Leadership Liderlik

3 0 3

5

MAN 426 Brand Management Marka Yönetimi

3 0 3

5

MAN 427 Advertising Management Reklam Yönetimi

3 0 3

5

MAN 428 Managing Innovation Processes İnovasyon Süreçleri Yönetimi

3 0 3

5

MAN 429 Labor Law İş Hukuku

3 0 3

5

MAN 430 Logistics and Supply Chain Management Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

3 0 3

5

MAN 434 Retail Marketing Perakende Pazarlaması

3 0 3

5

MAN 435 Transnational Management Ulusötesi Yönetim

3 0 3

5

MAN 436 Consumer Behavior Research Tüketici Davranışı Araştırmaları

3 0 3

5

MAN 437 Competition in Business İşletmelerde Rekabet

3 0 3

5

MAN 438 International Financial Reporting Standards Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

3 0 3

5

MAN 439 Services Marketing Hizmet Pazarlaması

3 0 3

5

MAN 442 Investor Behavior in Financial Markets Finansal Piyasalarda Yatırımcı Davranışları

3 0 3

5

MAN 499 Field Study Alan Çalışması

0 6 3

5