LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

Bu program 2015-2016 Akademik Yılı güz dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. 2015-2016 Akademik Yılı güz döneminden önce birinci sınıfa başlayan öğrencilere eski programlarının uygulanmasına devam edilecekir.

2012 programı için tıklayın

2012 öncesi program için tıklayın

İngilizce dersleri intibak için tıklayın

 

BİRİNCİ YIL

Birinci Dönem

Ders Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

ENG

121

Academic English-I

Akademik İngilizce-I

2 2 3

4

ECON

101

Introduction to Economics – I

Ekonomiye Giriş-I

3 0 3

6

MAN

103

Introduction to Behavioral Sciences

Davranış Bilimlerine Giriş

3 0 3

5

MAN 

101

Introduction to Business

İşletmeye Giriş

3 0 3

5

MATH

107

Mathematics for Business and Econ-I

İşletme ve Ekonomi için Matematik-I

4 0 4

6

TURK   

101

Turkish-I (T)

Türkçe I

2 0 2

3

ESR    

101

Ethics and Social Responsibility (T)

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

1 0 1

1

   

Toplam :19

Toplam :30

İkinci Dönem

       

Ders Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

ECON 

102

Introduction to Economics – II

Ekonomiye Giriş-II

3 0 3

6

MATH

108

Mathematics for Business and Econ-II

İşletme ve Ekonomi için Matematik-II

4 0 4

6

MAN

102

Introduction to Management

Yönetime Giriş

3 0 3

5

LAW

105

Law for Business and Economics (T)

İşletme ve Ekonomi için Hukuk

4 0 4

6

ENG

122

Academic English-II

Akademik İngilizce-II

2 2 3

4

TURK

102

Turkish-II (T)

Türkçe II

2 0 2

3

   

Toplam :19

Toplam :30

İKİNCİ YIL

     

Üçüncü Dönem

       

Ders Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

MAN

201

Principles of Accounting-I

Muhasebe İlkeleri I

3 0 3

5

MAN 

205

Introduction to Operations Research

Yöneylem Araştırmasına Giriş

2 2 3

5

STAT

201

Statistics-I

İstatistik I

3 0 3

5

ENG

221

Advanced Writing Skills

İleri Yazım Becerileri

2 0 2

3

MAN

211

Organizational Behavioral

Örgütsel Davranış

3 0 3

5

INF

293

Computer Programming for Business Applications

İşletme Uygulamaları için Bilgisayar Programlama

1 2 2

4

HIST

201

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-I (T)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2 0 2

3

   

Toplam : 18

Toplam : 30

Dördüncü Dönem

       

Ders Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

MAN

202

Principles of Accounting-II

Muhasebe İlkeleri II

3 0 3

5

MAN

206

Operations Management

İşlemler Yönetimi

3 0 3

5

STAT

202

Statistics-II

İstatistik II

3 0 3

5

MAN

216 Taxation in Business (T)

İşletmelerde Vergileme

2 0 2

3

MAN

212

Organization Theory

Örgüt Kuramı

3 0 3

5

MAN

214

Business Communications

İşletmelerde İletişim

3 0 3

4

HIST

202

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-II (T)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2 0 2

3

   

Toplam : 19

Toplam : 30

ÜÇÜNCÜ YIL

     

Beşinci Dönem

       

Ders Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

MAN

305

Business Finance-I

İşletme Finansı-I

3 0 3

6

MAN

307

Principles of Marketing

Pazarlama İlkeleri

3 0 3

5

MAN

317

Managerial Economics

İşletme Ekonomisi

3 0 3

6

    Elective 1

Şeçmeli 1

3 0 3

5

    Elective 2

Şeçmeli 2

3 0 3

5

    Elective 3

Şeçmeli 3

3 0 3

3

   

Toplam : 18

Toplam : 30

Altıncı Dönem

     

Ders Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

MAN

306

Business Finance-II

İşletme Finansı II

3 0 3

6

MAN

308

Human Resources Management

İnsan Kaynakları Yönetimi

3 0 3

6

    Elective 4

Şeçmeli 4

3 0 3

5

    Elective 5

Şeçmeli 5

3 0 3

5

    Elective 6

Şeçmeli 6

3 0 3

5

    Elective 7

Şeçmeli 7

3 0 3

3

   

Toplam : 18

Toplam : 30

DÖRDÜNCÜ YIL

     

Yedinci Dönem

       

Ders Kodu

Dersin İngilizce Adı

Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

MAN

401

International Business

Uluslararası İşletmecilik

3 0 3

5

MAN

403

Marketing Research

Pazarlama Araştırması

3 0 3

5

    Elective 8

Seçmeli 8

3 0 3

5

    Elective 9

Seçmeli 9

3 0 3

5

    Elective 10

Seçmeli 10

3 0 3

5

    Elective 11

Seçmeli 11

3 0 3

5

     

Toplam : 18

Toplam : 30

Sekizinci Dönem

       

Ders Kodu

 

Ders Adı

Kredi

AKTS

MAN

445

Data Analytics for Business

İşletmeler için Veri Analitiği

3 0 3

5

MAN

404

Strategic Management

Stratejik Yönetim

3 0 3

5

    Elective 12

Seçmeli 12

3 0 3

5

    Elective 13

Seçmeli 13

3 0 3

5

    Elective 14

Seçmeli 14

3 0 3

5

    Elective 15 Seçmeli 15

3 0 3

5

   

Toplam : 18

Toplam : 30

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

15 seçmeli Dersin Dağılımı:

2 ders bölüm dışı dersler koordinatörlüğü tarafından verilen 3 AKTS'lik ders olabilir,

4 ders herhangi bir fakülte veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin başka bir bölümü tarafından verilen ders olabilir (en az 3 kredi ve 5 AKTS olması şartıyla),

En az 9 Ders MAN kodlu veya MAN kodlu kabul edilen derslerden olmalıdır.

MAN Kodlu Kabul Edilen Dersler

BAF 301 Financial Markets and Instruments I

BAF 416 Portfolio Game

BAF 403 Working Capital Management

BAF 405 Capital Budgeting