×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

İşletme Bölümü Eğitim Programı üç temel ders grubu üzerine odaklanmaktadır.,

  • Programın ilk ders grubu, üniversite genelindeki tüm bölümlerin zorunlu alması gereken “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, “Türkçe”, “Etik ve Sosyal Sorumluk” ile “İngilizce” derslerinin oluşturduğu ortak derslerdir.
  • Programın ikinci ders grubunu, bölüm zorunlu dersleri oluşturmaktadır. İşletme bölümündeki tüm öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken bu dersler ile temel işletmecilik altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.
  • Programın üçüncü ders grubunu ise seçmeli dersler oluşturmaktadır. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 14 seçmeli ders almak zorundadır.

 

İşletme Bölümü lisans eğitim programı, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir:  http://kutuphane.cankaya.edu.tr/hakkimizda/yonergeler-yonetmelikler/

Aşağıda yer alan program 2018 yılı itibariyle birinci sınıfa başlayacak olan işletme öğrencileri için geçerlidir. 

2012 programı için tıklayın

2012 öncesi program için tıklayın

2015 – 2016 – 2017 programı için tıklayın

İngilizce dersleri intibak için tıklayın

Derslerin içerikleri konusunda bilgi almak için ders adlarının üzerine tıklayabilirsiniz.

BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics – I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
MAN 103 Introduction to Behavioral Sciences Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 5
MAN 101 Introduction to Business İşletmeye Giriş 3 0 3 5
MATH 105 Business Mathematics I İşletme Matematiği I 4 0 4 6
TURK 101 Turkish-I (T) Türk Dili- I 2 0 2 3
ESR 103 Ethics Principles and Social Responsibility (T) Etik İlkeler  ve Sosyal Sorumluluk 1 0 1 1
Toplam :19 Toplam :30
İkinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ECON 102 Introduction to Economics – II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
MATH 106 Business Mathematics II İşletme Matematiği II 4 0 4 6
MAN 102 Introduction to Management Yönetime Giriş 3 0 3 5
LAW 105 Law for Business and Economics (T) İşletme ve Ekonomi için Hukuk 4 0 4 6
ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türk Dili- II 2 0 2 3
Toplam :19 Toplam :30
İKİNCİ YIL
Üçüncü Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 5
MAN 205 Introduction to Operations Research Yöneylem Araştırmasına Giriş 3 0 3 5
STAT 201 Statistics-I İstatistik I 3 0 3 5
ENG 221 Advanced Writing Skills İleri Yazım Becerileri 2 0 2 3
MAN 211 Organizational Behavioral Örgütsel Davranış 3 0 3 5
INF 293 Computer Programming for Business Applications İşletme Uygulamaları için Bilgisayar Programlama 1 2 2 4
HIST 201 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 3
Toplam : 18 Toplam : 30
Dördüncü Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 5
MAN 206 Operations Management İşlemler Yönetimi 3 0 3 5
STAT 202 Statistics-II İstatistik II 3 0 3 5
MAN 216 Taxation in Business (T) İşletmelerde Vergileme 2 0 2 3
MAN 212 Organization Theory Örgüt Kuramı 3 0 3 5
MAN 214 Business Communications İşletmelerde İletişim 3 0 3 4
HIST 202 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 3
Toplam : 19 Toplam : 30
ÜÇÜNCÜ YIL
Beşinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 305 Business Finance-I İşletme Finansı-I 3 0 3 6
MAN 307 Principles of Marketing Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
MAN 317 Managerial Economics İşletme Ekonomisi 3 0 3 6
Man Elective 1 Bölüm Seçmeli 1 3 0 3 5
Man Elective 2 Bölüm Seçmeli 2 3 0 3 5
Social Elective Sosyal Seçmeli 3 0 3 3
Toplam : 18 Toplam : 30
Altıncı Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 306 Business Finance-II İşletme Finansı II 3 0 3 6
MAN 308 Human Resources Management İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6
MAN 316 Operations Research Yöneylem Araştırması 3 0 3 5
Man Elective 3 Bölüm Seçmeli 3 3 0 3 5
Man or Faculty Elective Bölüm ya da Fakülte Seçmeli 3 0 3 5
Social Elective Sosyal Seçmeli  3 0 3 3
Toplam : 18 Toplam : 30
DÖRDÜNCÜ YIL
Yedinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 401 International Business Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 5
MAN 445 Data Analytics for Business İşletmeler için Veri Analitiği 3 0 3 5
Man Elective 4 Bölüm Seçmeli 4 3 0 3 5
Man Elective 5 Bölüm Seçmeli 5 3 0 3 5
Man or Faculty Elective Bölüm ya da Fakülte Seçmeli 3 0 3 5
Man or Faculty Elective Bölüm ya da Fakülte Seçmeli 3 0 3 5
Toplam : 18 Toplam : 30
Sekizinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 403 Marketing Research Pazarlama Araştırması 3 0 3 5
MAN 404 Strategic Management Stratejik Yönetim 3 0 3 5
Man Elective 6 Bölüm Seçmeli 6 3 0 3 5
Man Elective 7 Bölüm Seçmeli 7 3 0 3 5
Man Elective 8 Bölüm Seçmeli 8 3 0 3 5
Man or Faculty Elective Bölüm ya da Fakülte Seçmeli 3 0 3 5
Toplam : 18 Toplam : 30


AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

Öğrenciler mezun olabilmek için aşağıda dağılımı verilen 14 adet seçmeli ders almak zorundadırlar.

14 seçmeli Dersin Dağılımı:

  • Alan dışı seçmeli dersler en fazla 2 adet olmak üzere (en az biri Ortak derslerden) Hukuk fakültesinin tüm dersleri ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden aşağıda Excel tablosunda yer alan dersler hariç, üniversitedeki tüm bölümlerden seçilebilir. Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün tüm dersleri alan dışı seçmeli (sosyal seçmeli) olarak sayılmaktadır.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümün’den seçmeli olarak ALINAMAYACAK dersler listesini görmek için Tıklayınız….

  • Alan içi seçmeli dersler en fazla 4 adet olmak üzere İktisat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Bankacılık ve Finans ve Psikoloji Bölümlerinden seçilebilir. Alan içi seçmeli ders yerine öğrenciler “Bölüm Seçmeli” dersi de alabilirler. (Bölüm Seçmeli: MAN kodu ile açılan seçmeli dersler) Alan içi seçmeli olarak alınabilecek derslerin listesi aşağıdaki Excel tablosunda yer almaktadır.
  • Bölüm seçmeli dersleri en az 8 adet MAN kodlu ve bölüm tarafından belirlenen BAF kodlu dersler şeklinde seçilebilir.

 

İşletme Bölümü Alan içi Dersler Listesini Görmek için Tıklayınız…

MAN kodlu olup, İşletme öğrencileri tarafından ALINAMAYACAK dersler listesini görmek için Tıklayınız….

BAF kodu ile açılan ve MAN kodlu bölüm seçmelisi olarak KABUL EDİLEN dersler listesini görmek için Tıklayınız…

DİKKAT: Alan İçi Seçmeli Dersler

  • İktisat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Bankacılık ve Finans ve Psikoloji Bölümlerinden alınabilecek seçmeli derslerin listesi İşletme Bölümü alan içi dersler listesi excel tablosunda yer almaktadır. Belirtilen bölümler için listede bulunan dersler dışında herhangi bir dersi ALAMAZSINIZ. Seçmeli derslerin kota ve ön koşulları ilgili bölümler tarafından belirlenmektedir. Lütfen kota ve koşullar için dersi açan bölüme danışınız. Alan içi seçmeli ders seçerken LÜTFEN liste dışında yer alan bir dersi SEÇMEYİNİZ.

 

Değerli İşletme Bölümü öğrencileri, lütfen ders kayıt dönemlerinde yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde ders seçimlerinizi yapmaya özen gösteriniz.