Lisans Eğitim Programı

//Lisans Eğitim Programı
Lisans Eğitim Programı2018-07-31T09:11:22+00:00

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

Bu program 2015-2016 Akademik Yılı güz dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. 2015-2016 Akademik Yılı güz döneminden önce birinci sınıfa başlayan öğrencilere eski programlarının uygulanmasına devam edilecekir.

2012 programı için tıklayın

2012 öncesi program için tıklayın

İngilizce dersleri intibak için tıklayın

Derslerin içerikleri konusunda bilgi almak için ders adlarının üzerine tıklayabilirsiniz.

BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics – I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
MAN 103 Introduction to Behavioral Sciences Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 5
MAN  101 Introduction to Business İşletmeye Giriş 3 0 3 5
MATH 107 Mathematics for Business and Econ-I İşletme ve Ekonomi için Matematik-I 4 0 4 6
TURK    101 Turkish-I (T) Türkçe I 2 0 2 3
ESR     101 Ethics and Social Responsibility (T) Etik ve Sosyal Sorumluluk 1 0 1 1
    Toplam :19 Toplam :30
İkinci Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ECON  102 Introduction to Economics – II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
MATH 108 Mathematics for Business and Econ-II İşletme ve Ekonomi için Matematik-II 4 0 4 6
MAN 102 Introduction to Management Yönetime Giriş 3 0 3 5
LAW 105 Law for Business and Economics (T) İşletme ve Ekonomi için Hukuk 4 0 4 6
ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türkçe II 2 0 2 3
    Toplam :19 Toplam :30
İKİNCİ YIL      
Üçüncü Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 5
MAN  205 Introduction to Operations Research Yöneylem Araştırmasına Giriş 2 2 3 5
STAT 201 Statistics-I İstatistik I 3 0 3 5
ENG 221 Advanced Writing Skills İleri Yazım Becerileri 2 0 2 3
MAN 211 Organizational Behavioral Örgütsel Davranış 3 0 3 5
INF 293 Computer Programming for Business Applications İşletme Uygulamaları için Bilgisayar Programlama 1 2 2 4
HIST 201 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 3
    Toplam : 18 Toplam : 30
Dördüncü Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 5
MAN 206 Operations Management İşlemler Yönetimi 3 0 3 5
STAT 202 Statistics-II İstatistik II 3 0 3 5
MAN 216 Taxation in Business (T) İşletmelerde Vergileme 2 0 2 3
MAN 212 Organization Theory Örgüt Kuramı 3 0 3 5
MAN 214 Business Communications İşletmelerde İletişim 3 0 3 4
HIST 202 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 3
    Toplam : 19 Toplam : 30
ÜÇÜNCÜ YIL      
Beşinci Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 305 Business Finance-I İşletme Finansı-I 3 0 3 6
MAN 307 Principles of Marketing Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
MAN 317 Managerial Economics İşletme Ekonomisi 3 0 3 6
    Elective 1 Şeçmeli 1 3 0 3 5
    Elective 2 Şeçmeli 2 3 0 3 5
    Elective 3 Şeçmeli 3 3 0 3 3
    Toplam : 18 Toplam : 30
Altıncı Dönem      
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 306 Business Finance-II İşletme Finansı II 3 0 3 6
MAN 308 Human Resources Management İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6
    Elective 4 Şeçmeli 4 3 0 3 5
    Elective 5 Şeçmeli 5 3 0 3 5
    Elective 6 Şeçmeli 6 3 0 3 5
    Elective 7 Şeçmeli 7 3 0 3 3
    Toplam : 18 Toplam : 30
DÖRDÜNCÜ YIL      
Yedinci Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 401 International Business Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 5
MAN 445 Data Analytics for Business İşletmeler için Veri Analitiği 3 0 3 5
    Elective 8 Seçmeli 8 3 0 3 5
    Elective 9 Seçmeli 9 3 0 3 5
    Elective 10 Seçmeli 10 3 0 3 5
    Elective 11 Seçmeli 11 3 0 3 5
      Toplam : 18 Toplam : 30
Sekizinci Dönem        
Ders Kodu   Ders Adı Kredi AKTS
MAN 403 Marketing Research Pazarlama Araştırması 3 0 3 5
MAN 404 Strategic Management Stratejik Yönetim 3 0 3 5
    Elective 12 Seçmeli 12 3 0 3 5
    Elective 13 Seçmeli 13 3 0 3 5
    Elective 14 Seçmeli 14 3 0 3 5
    Elective 15 Seçmeli 15 3 0 3 5
    Toplam : 18 Toplam : 30

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

15 seçmeli Dersin Dağılımı:

2 ders bölüm dışı dersler koordinatörlüğü tarafından verilen 3 AKTS’lik ders olabilir,

4 ders herhangi bir fakülte veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin başka bir bölümü tarafından verilen ders olabilir (en az 3 kredi ve 5 AKTS olması şartıyla),

En az 9 Ders MAN kodlu veya MAN kodlu kabul edilen derslerden olmalıdır.

MAN Kodlu Kabul Edilen Dersler

BAF 301 Financial Markets and Instruments I

BAF 416 Portfolio Game

BAF 305 Portfolio Analysis

BAF 405 Capital Budgeting