×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

İşletme Bölümü Eğitim Programı üç temel ders grubu üzerine odaklanmaktadır. Bunlardan ilki, üniversite genelindeki tüm bölümlerin zorunlu alması gereken “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”, “Türkçe”, “Etik ve Sosyal Sorumluk” ile “İngilizce” derslerinin oluşturduğu ortak derslerdir.

Programın ikinci ders grubunu, bölüm zorunlu dersleri oluşturmaktadır. İşletme bölümündeki tüm öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken bu dersler ile temel işletmecilik altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bölüm zorunlu dersleri, diğer derslere altyapı oluşturan işletmeciliğe giriş, yönetime giriş, matematik, ekonomi, hukuk gibi dersler ile işletmeciliğin temel alanları olan yönetim-organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, üretim/işlemler yönetimi, sayısal yöntemler ile ilgili temel derslerden oluşmaktadır. İşletme bölümü çekirdek programı da diyebileceğimiz bölüm zorunlu dersleri oluşturulurken, uluslararası standartalarda işletmecilik eğitimi dikkate alınarak, tüm alanlara yönelik dengeli bir program oluşturulmuştur.

Programın üçüncü ders grubunu ise seçmeli dersler oluşturmaktadır. Üniversite ve bölüm zorunlu derslerinin büyük bölümü 1. ve 2. sınıflarda alınmaktadır. 3. ve 4. sınıflar çoğunlukla seçmeli derslere ayrılmıştır. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 15 seçmeli ders almak zorundadır. Seçmeli ders sayısı yüksek tutularak öğrencilere kendi yönelmek istedikleri alanlar konusunda önemli bir serbestlik tanınmıştır. Seçmeli dersler üç gruba ayrılmıştır. Birinci grupta öğrencilerin Ortak Dersler Bölümü’nden alabilecekleri iki seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler bu dersleri Ortak Dersler Bölümünce açılan spor, sanat (müzik veya plastik sanatlar), yabancı dil ve diğer dersler arasından seçebilirler. İkinci grup seçmeli dersler bölüm seçmeli dersleridir. Öğrenciler ilgi duydukları bölüm seçmeli derslerini alarak işletmeciliğin belirli alanlarında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirler. Üçüncü grup seçmeli dersler ise bölüm dışı seçmeli derslerdir. Öğrenciler diğer bölüm ve fakültelerce açılan bazı uygun dersleri alarak alanları dışında merak ettikleri farklı bir disiplinle ilgili bilgi sahibi olma ve entüllektüel genişlik sağlama olanağına da sahiptirler. Böylece öğrenciler seçmeli dersler yoluyla ilgi ve meraklarına uygun dersleri alabilmekte ve entüllektüel genişliklerini artırabilmektedirler.  

İşletme Bölümü lisans eğitim programı, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://kutuphane.cankaya.edu.tr/hakkimizda/yonergeler-yonetmelikler/

Bu program 2018 yılı itibariyle birinci sınıfa başlayacak olan işletme öğrencileri için geçerlidir. 

2012 programı için tıklayın

2012 öncesi program için tıklayın

2015 – 2016 – 2017 programı için tıklayın

İngilizce dersleri intibak için tıklayın

Derslerin içerikleri konusunda bilgi almak için ders adlarının üzerine tıklayabilirsiniz.

BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics – I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
MAN 103 Introduction to Behavioral Sciences Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 5
MAN  101 Introduction to Business İşletmeye Giriş 3 0 3 5
MATH 105 Business Mathematics I İşletme Matematiği I 4 0 4 6
TURK    101 Turkish-I (T) Türkçe I 2 0 2 3
ESR     101 Ethics and Social Responsibility (T) Etik ve Sosyal Sorumluluk 1 0 1 1
    Toplam :19 Toplam :30
İkinci Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ECON  102 Introduction to Economics – II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
MATH 106 Business Mathematics II İşletme Matematiği II 4 0 4 6
MAN 102 Introduction to Management Yönetime Giriş 3 0 3 5
LAW 105 Law for Business and Economics (T) İşletme ve Ekonomi için Hukuk 4 0 4 6
ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türkçe II 2 0 2 3
    Toplam :19 Toplam :30
İKİNCİ YIL      
Üçüncü Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 5
MAN  205 Introduction to Operations Research Yöneylem Araştırmasına Giriş 3 0 3 5
STAT 201 Statistics-I İstatistik I 3 0 3 5
ENG 221 Advanced Writing Skills İleri Yazım Becerileri 2 0 2 3
MAN 211 Organizational Behavioral Örgütsel Davranış 3 0 3 5
INF 293 Computer Programming for Business Applications İşletme Uygulamaları için Bilgisayar Programlama 1 2 2 4
HIST 201 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 3
    Toplam : 18 Toplam : 30
Dördüncü Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 5
MAN 206 Operations Management İşlemler Yönetimi 3 0 3 5
STAT 202 Statistics-II İstatistik II 3 0 3 5
MAN 216 Taxation in Business (T) İşletmelerde Vergileme 2 0 2 3
MAN 212 Organization Theory Örgüt Kuramı 3 0 3 5
MAN 214 Business Communications İşletmelerde İletişim 3 0 3 4
HIST 202 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 3
    Toplam : 19 Toplam : 30
ÜÇÜNCÜ YIL      
Beşinci Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 305 Business Finance-I İşletme Finansı-I 3 0 3 6
MAN 307 Principles of Marketing Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
MAN 317 Managerial Economics İşletme Ekonomisi 3 0 3 6
    Elective 1 Şeçmeli 1 3 0 3 5
    Elective 2 Şeçmeli 2 3 0 3 5
    Elective 3 Şeçmeli 3 3 0 3 3
    Toplam : 18 Toplam : 30
Altıncı Dönem      
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 306 Business Finance-II İşletme Finansı II 3 0 3 6
MAN 308 Human Resources Management İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6
MAN 316 Operations Research Yöneylem Araştırması 3 0 3 5
    Elective 4 Şeçmeli 4 3 0 3 5
    Elective 5 Şeçmeli 5 3 0 3 5
    Elective 6 Şeçmeli 6 3 0 3 3
    Toplam : 18 Toplam : 30
DÖRDÜNCÜ YIL      
Yedinci Dönem        
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 401 International Business Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 5
MAN 445 Data Analytics for Business İşletmeler için Veri Analitiği 3 0 3 5
    Elective 7 Seçmeli 7 3 0 3 5
    Elective 8 Seçmeli 8 3 0 3 5
    Elective 9 Seçmeli 9 3 0 3 5
    Elective 10 Seçmeli 10 3 0 3 5
      Toplam : 18 Toplam : 30
Sekizinci Dönem        
Ders Kodu   Ders Adı Kredi AKTS
MAN 403 Marketing Research Pazarlama Araştırması 3 0 3 5
MAN 404 Strategic Management Stratejik Yönetim 3 0 3 5
    Elective 11 Seçmeli 11 3 0 3 5
    Elective 12 Seçmeli 12 3 0 3 5
    Elective 13 Seçmeli 13 3 0 3 5
    Elective 14 Seçmeli 14 3 0 3 5
    Toplam : 18 Toplam : 30

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

Öğrenciler mezun olabilmek için aşağıda dağılımı verilen 14 adet seçmeli ders almak zorundadırlar.

14 seçmeli Dersin Dağılımı:

 • Alan dışı seçmeli dersler en fazla 2 adet olmak üzere (en az biri Ortak derslerden) Hukuk fakültesinin tüm dersleri ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nünde aşağıdaki dersleri hariç, üniversitedeki tüm bölümlerden seçilebilir. Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün tüm dersleri alan dışı seçmeli (sosyal seçmeli) olarak sayılmaktadır.

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümün de açılan ve Alan dışı seçmeli olarak alınamayacak dersler:

HIR 109- Reklamcılık İlkeleri (303)

HIR 110- Reklam ve Pazarlama Araştırmaları (303)

HIR 203- Marka Yönetimi (303)

HIR 209- Kurumsal İletişim ve Pazarlama (303)

HIR 210- Tüketici Psikolojisi ve Davranışları (303)

  • Alan içi seçmeli dersler en fazla 4 adet olmak üzere İktisat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Bankacılık ve Finans ve Psikoloji Bölümlerinden seçilebilir. Alan içi seçmeli ders yerine öğrenciler “Bölüm Seçmeli” dersi de alabilirler. (Bölüm Seçmeli: MAN kodu ile açılan seçmeli dersler) Alan içi seçmeli olarak alınabilecek derslerin listesi aşağıdaki Excel tablosunda yer almaktadır.

   

  • Bölüm seçmelisi en az 8 adet MAN kodlu ve bölüm tarafından belirlenen BAF kodlu dersler şeklinde seçilebilir.

  MAN kodlu olup, İşletme öğrencileri tarafından alınamayacak dersler:

  MAN 121- Introduction to Business I (303)

  MAN 122- Introduction to Business II (303)

  MAN 431- Human in Organizations (303)

  MAN 432- Management for Engineers (303)

  MAN 433- Fundamentals of Business and Management (303)

  MAN 485- Accounting (202)

  MAN 486- Financial Institution (202)

  BAF kodu ile açılan ve MAN kodlu bölüm seçmelisi olarak kabul edilen dersler:

  BAF 307 Financial Markets and Instruments

  BAF 416 Portfolio Game

  BAF 305 Portfolio Analysis

  BAF 402 International Finance

  Alan İçi Seçmeli Dersler

  İktisat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Bankacılık ve Finans ve Psikoloji Bölümlerinden alınabilecek seçmeli derslerin listesi Excel tablosunda yer almaktadır. Belirtilen bölümler için listede bulunan dersler dışında herhangi bir dersi ALAMAZSINIZ. Seçmeli derslerin kota ve ön koşulları ilgili bölümler tarafından belirlenmektedir. Lütfen kota ve koşullar için dersi açan bölüme danışınız. Alan içi seçmeli ders seçerken LÜTFEN liste dışında yer alan bir dersi SEÇMEYİNİZ.

   

  Değerli İşletme Bölümü öğrencileri, lütfen ders kayıt dönemlerinde yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde ders seçimlerinizi yapmaya özen gösteriniz.

   

          İşletme Bölümü Alan içi Dersler Listesini Görmek için Tıklayınız…..