×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

Bu program 2018 yılı itibariyle birinci sınıfa başlayacak olan işletme öğrencileri için geçerlidir.

2012 programı için tıklayın

2012 öncesi program için tıklayın

2015 – 2016 – 2017 programı için tıklayın

İngilizce dersleri intibak için tıklayın

Derslerin içerikleri konusunda bilgi almak için ders adlarının üzerine tıklayabilirsiniz.

BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics – I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
MAN 103 Introduction to Behavioral Sciences Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3 5
MAN 101 Introduction to Business İşletmeye Giriş 3 0 3 5
MATH 107 Mathematics for Business and Econ-I İşletme ve Ekonomi için Matematik-I 4 0 4 6
TURK 101 Turkish-I (T) Türkçe I 2 0 2 3
ESR 101 Ethics and Social Responsibility (T) Etik ve Sosyal Sorumluluk 1 0 1 1
Toplam :19 Toplam :30
İkinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ECON 102 Introduction to Economics – II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
MATH 108 Mathematics for Business and Econ-II İşletme ve Ekonomi için Matematik-II 4 0 4 6
MAN 102 Introduction to Management Yönetime Giriş 3 0 3 5
LAW 105 Law for Business and Economics (T) İşletme ve Ekonomi için Hukuk 4 0 4 6
ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türkçe II 2 0 2 3
Toplam :19 Toplam :30
İKİNCİ YIL
Üçüncü Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri I 3 0 3 5
MAN 205 Introduction to Operations Research Yöneylem Araştırmasına Giriş 3 0 3 5
STAT 201 Statistics-I İstatistik I 3 0 3 5
ENG 221 Advanced Writing Skills İleri Yazım Becerileri 2 0 2 3
MAN 211 Organizational Behavioral Örgütsel Davranış 3 0 3 5
INF 293 Computer Programming for Business Applications İşletme Uygulamaları için Bilgisayar Programlama 1 2 2 4
HIST 201 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 3
Toplam : 18 Toplam : 30
Dördüncü Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri II 3 0 3 5
MAN 206 Operations Management İşlemler Yönetimi 3 0 3 5
STAT 202 Statistics-II İstatistik II 3 0 3 5
MAN 216 Taxation in Business (T) İşletmelerde Vergileme 2 0 2 3
MAN 212 Organization Theory Örgüt Kuramı 3 0 3 5
MAN 214 Business Communications İşletmelerde İletişim 3 0 3 4
HIST 202 Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 3
Toplam : 19 Toplam : 30
ÜÇÜNCÜ YIL
Beşinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 305 Business Finance-I İşletme Finansı-I 3 0 3 6
MAN 307 Principles of Marketing Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
MAN 317 Managerial Economics İşletme Ekonomisi 3 0 3 6
Elective 1 Şeçmeli 1 3 0 3 5
Elective 2 Şeçmeli 2 3 0 3 5
Elective 3 Şeçmeli 3 3 0 3 3
Toplam : 18 Toplam : 30
Altıncı Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 306 Business Finance-II İşletme Finansı II 3 0 3 6
MAN 308 Human Resources Management İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6
MAN 316 Operations Research Yöneylem Araştırması 3 0 3 5
Elective 4 Şeçmeli 4 3 0 3 5
Elective 5 Şeçmeli 5 3 0 3 5
Elective 6 Şeçmeli 6 3 0 3 3
Toplam : 18 Toplam : 30
DÖRDÜNCÜ YIL
Yedinci Dönem
Ders Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
MAN 401 International Business Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 5
MAN 445 Data Analytics for Business İşletmeler için Veri Analitiği 3 0 3 5
Elective 7 Seçmeli 7 3 0 3 5
Elective 8 Seçmeli 8 3 0 3 5
Elective 9 Seçmeli 9 3 0 3 5
Elective 10 Seçmeli 10 3 0 3 5
Toplam : 18 Toplam : 30
Sekizinci Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 403 Marketing Research Pazarlama Araştırması 3 0 3 5
MAN 404 Strategic Management Stratejik Yönetim 3 0 3 5
Elective 11 Seçmeli 11 3 0 3 5
Elective 12 Seçmeli 12 3 0 3 5
Elective 13 Seçmeli 13 3 0 3 5
Elective 14 Seçmeli 14 3 0 3 5
Toplam : 18 Toplam : 30

 

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

Öğrenciler mezun olabilmek için aşağıda dağılımı verilen 14 adet seçmeli ders almak zorundadırlar.

14 seçmeli Dersin Dağılımı:

 

  • Alan dışı seçmeli 2 adet en az biri Ortak derslerden olmak üzere Hukuk fakültesinin tüm dersleri ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün aşağıdaki dersleri hariç, üniversitedeki tüm bölümlerden seçilebilir.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümün de açılan ve Alan dışı seçmeli olarak alınamayacak dersler:

HIR 109- Reklamcılık İlkeleri (303)

HIR 110- Reklam ve Pazarlama Araştırmaları (303)

HIR 203- Marka Yönetimi (303)

HIR 209- Kurumsal İletişim ve Pazarlama (303)

HIR 210- Tüketici Psikolojisi ve Davranışları (303)

  • Alan içi seçmeli 4 adet    INTT, ECON, PSI, BAF, PSY kodlu dersler      seçilebilir

İİBF de ki bölümlerde açılan ve Alan içi seçmeli olarak alınamayacak dersler:

INTT 101- Introduction to Internatonal Trade I (303)

INTT 102- Introduction to Internatonal Trade II (303)

INTT 204- Principles of Finance (303-4)

INTT 320- Operations Research for International Trade (303-5)

BAF 209-  Introduction to Finance I

BAF 210-  Introduction to Finance II

BAF 403-  Working Capital Managemnet

BAF 405-  Capital Budgeting

BAF 406-  Behavioral Finance

ECON 313-Tax Law

ECON 316 Financial Economics

Alan içi seçmeli ders yerine “Bölüm Seçmeli” dersi de alabilirler.

 

  • Bölüm seçmelisi 8 adet MAN kodlu ve bölüm tarafından belirlenen BAF kodlu dersler seçilebilir.

MAN kodlu olup, bölüm seçmeli olarak alınamayacak dersler:

MAN 121- Introduction to Business I (303)

MAN 122- Introduction to Business II (303)

MAN 431- Human in Organizations (303)

MAN 432- Management for Engineers (303)

MAN 433- Fundamentals of Business and Management (303)

MAN 485- Accounting (202)

MAN 486- Financial Institution (202)

MAN Kodlu Kabul Edilen Dersler

BAF 307 Financial Markets and Instruments

BAF 416 Portfolio Game

BAF 305 Portfolio Analysis

BAF 402 International Finance