×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İşletme doktora programı 2 zorunlu ders ve 7 seçmeli dersten oluşmaktadır. Seçmeli derslerden 4 tanesi yönlendirilmiş seçmeli ders olup öğrencinin seçeceği opsiyona göre alması gereken derslerdir. Kalan seçmeli diğer 3 ders; kendi opsiyonuna ait seçmeli dersler ve/veya diğer opsiyonlara ait derslerden seçilebilir. Bu 3 seçmeli ders öğrenci, tez danışmanı ve seçtiği opsiyondaki öğretim elemanlarıyla birlikte seçilecektir.

Opsiyonlarla ilgili seçmeli dersler aşağıda gösterilmiştir:

TÜM OPSİYONLAR İÇİN ZORUNLU DERSLER

MAN 632 Araştırma Yöntemleri I (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 633 Araştırma Yöntemleri II (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 690 Seminer  (Kredisiz) AKTS: 7,5

MAN 696  Yeterlilik Çalışması ve Sınavı (Kredisiz) AKTS: 30

MAN 699 Doktora Tezi

Doktora tezini başarı ile savunan öğrenciler 135 AKTS almaktadır.

 

  FİNANS OPSİYONU

Yönlendirilmiş Seçmeli Dersler:

MAN 604 Finans Teorisi (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 607 Finansal Ekonometri I (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 634 Finansal Ekonometri II (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 635 Finansta Amprik Uygulamalar (3 0 3) AKTS: 7,5

Diğer Seçmeli Dersler:

MAN 608 Yatırımcı Davranışları Teorisi (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 609 Portföy Teorisi  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 610 Finansal Türev Ürünler  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 611 Risk Yönetimi ve Aktüeryal Teori (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 612 Muhasebe Teorisi (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 614 İleri Düzey Mali Tablo Analizi (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 631 Güncel Finans Konuları (3 0 3) AKTS: 7,5

Not: MAN 612 ve MAN 614 derslerinden sadece bir tanesi alınabilir.

 

KARAR BİLİMİ VE ÜRETİM YÖNETİMİ OPSİYONU

Yönlendirilmiş Seçmeli Dersler:

MAN 629 Karar Kuramı (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 636 Matematiksel Programlama  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 637 Optimizasyon Teknikleri  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 628 Üretim Yönetimi: Seçme Konular (3 0 3) AKTS: 7,5

Diğer Seçmeli Dersler:

MAN 638 Veri Analitiği  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 624 Stok Yönetimi (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 626 Yöneylem Araştırması: Seçme Konular (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 627 Tedarik Zinciri Modellemesi (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 639 Stokastik Modelleme (3 0 3) AKTS: 7,5

 

PAZARLAMA OPSİYONU

Yönlendirilmiş Seçmeli Dersler:

 MAN 602 Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları  (3 0 3)  AKTS: 7,5

 MAN 650 Pazarlama Araştırması  (3 0 3) AKTS: 7,5

 MAN 622 Tüketici Davranışları (3 0 3) AKTS: 7,5

 MAN 646 Çokuluslu Pazarlama Stratejileri   (3 0 3) AKTS: 7,5

Diğer Seçmeli Dersler:

 MAN 651 Stratejik Marka Yönetimi  (3 0 3) AKTS: 7,5

 MAN 647 Pazarlama İletişim Stratejileri (3 0 3) AKTS: 7,5

 MAN 648 Pazarlama Yönetiminde İleri Konular (3 0 3) AKTS: 7,5

 MAN 649 Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi  (3 0 3) AKTS: 7,5

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON OPSİYONU

Yönlendirilmiş Seçmeli Dersler:

MAN 603 Örgüt Kuramı  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 617 Örgütsel Davranış  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 605 Stratejik Yönetim   (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 640 Yönetim  Felsefesi   (3 0 3) AKTS: 7,5
 

Diğer Seçmeli Dersler :

MAN 615 İnsan Kaynakları Yönetimi  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 641 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar   (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 644 Uluslararası Yönetim   (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 619 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumlukuk  (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 643 Bilgi Yönetimi   (3 0 3) AKTS: 7,5

MAN 642 Örgütlerde Yönetim : Türkiye Örneği   (3 0 3) AKTS: 7,5