×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Program Tanıtımı

Çankaya Üniversitesi İşletme Doktora programının temel amacı; Türkiye ve dünya iş çevrelerindeki gelişmeleri işletmecilik disiplininin temel alanları kapsamında inceleyip yorum yapabilecek, bu alanlarda gerek üniversitelerde öğretim ve araştırma, gerekse kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırma faaliyetlerinde bulunabilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

Doktora çalısması sonunda hazırlanacak tezin:

 

      a.   Bilime yenilik getirme,

      b.   Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

      c.   Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 

İşletme doktora programı teori ve araştırma ağırlıklıdır.

 

Programın hedefleri şunlardır:

 

a.   Öğrencilere; yönetim-organizasyon, finans, pazarlama, karar bilimi ve üretim yönetimi alanlarından seçecekleri bir tanesi ile ilgili bilim doktoru düzeyinde teorik bilgi vermek.

b.   Derinlemesine inceleyerek tez araştırması yapmak istediği bir işletmecilik alanında ayrıntılı teorik bilgi vermek.

c.   Elde ettiği teorik bilgilerden yaralanarak yukarıda sıralanan niteliklere uygun bir doktora tezi hazırlamak ve bu yolla işletmecilik alanındaki literatüre katkı sağlamak.

 

Adayların lisans veya yüksek lisans alanı işletme ve işletme ile ilgili alanlardan farklı ise adaya bilimsel hazırlık programı uygulanır. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlenir.

Adaylar programa başvururken takip edecekleri opsiyonu belirlemek zorundadırlar. Adaylar belirledikleri opsiyonda programa kabul edilirler. İşletme doktora programı finans, karar bilimi ve üretim yönetimi, pazarlama, yönetim ve organizasyon olmak üzere dört opsiyonda yürütülmektedir.

Çankaya Üniversitesi İşletme Doktora Programının eğitim dili Türkçe’dir.

NOT: Doktora dersleri Yüzüncü Yıl kampüste saat: 13:40, 14:40 veya 15:40’da başlamaktadır.