×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs’te yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan İşletme Bölümü lisans programı 4 yıl (hazırlık sınıfı hariç) süreli bir programdır. Bölüm dersleri dönem bazında açılmaktadır ve her yıl “Güz Dönemi” ve “Bahar Dönemi” olmak üzere iki yarıyıldan oluşmaktadır.

İşletme Bölümü, her biri alanında uzman, ulusal ve uluslararası platformlarda başarılı akademik kadrosuyla (2 profesör, 4 doçent, 2 doktor öğretim üyesi,1 öğretim görevlisi doktor, 1 araştırma görevlisi ve 1 yüksek lisans bursiyeri ile) hizmet vermektedir. Bölümümüz ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 adet tezli, 3 adet tezsiz yüksek lisans programları ile 1 adet doktora programını da başarıyla yürütmektedir.

Amacı mezunlarını bir işletmeyi kuracak ve işletmenin tamamını veya belirli bir fonksiyonunu, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde profesyonel bir şekilde yönetecek güncel bilgi ve beceri ile donatmak olan İşletme Bölümü’nün öğrencilerine ilişkin başlıca hedefleri şöyledir:

 • Bir işi kurabilecek girişimcilik bilgi ve becerisine sahip kılmak,
 • İşletmelerin faaliyet gösterdikleri ekonomik ve hukuki çevre ile ilgili bilgilerle donatmak,
 • Seçecekleri bir işletmecilik alanında derinlemesine bilgi sahibi yapmak,
 • Temel işletmecilik fonksiyonları ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip kılmak,
 • Takım çalışması yapabilecek yeteneğe ulaştırmak,
 • Uluslararası düzeyde çalışabilecek seviyede yabancı dil bilgisi ile donatmak,
 • Bilişim sistemlerini işletmecilik faaliyetlerinde kullanabilecek seviyeye getirmek.
 • Yaşam boyu öğrenme konusunda yeterli motivasyonu kazandırmak

Ders Planlaması: Öğrencilerin ders planlamaları ile ilgili olarak, akademik yıl başlangıcında, Bölümün her öğrencisi için danışman ataması yapılır. Öğrencilerin ders durumları, öğrencilerin ilk yıllarından itibaren mezuniyet dönemlerine kadar genellikle aynı Danışman tarafından takip edilir. Danışmanlar öğrencilerin, sadece akademik durumlarını izlemekle kalmaz aynı zamanda sosyal ve diğer konular ile ilgili sorunlarında kendilerine gerekli yönlendirmeleri yapar.

Programın Kazanımları: Programı tamamlayan öğrencilerin işletmecilik problemlerini açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir bir biçimde eğitilmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca programı tamamlayan her bir öğrencinin İngilizce dil yeterliliğine sahip olması da öngörülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin birçok derste başarılı işletmeler ile ilgili örnek olayların analizlerini yapmaları beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin ekip çalışmaları içerisinde yer almaları için, birçok ders kapsamında takımlar halinde tamamlanması ve hazırlanan çalışmaların sunumlarının yapılması, öğrencilerin ders yükümlülükleri arasında yer almaktadır.

Programı tamamlayan öğrencilerin işletmeciliğin gerektirdiği bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmelerine uygun olarak seçmeli dersler tanımlanmakta, ayrıca var olan bir çok zorunlu ve teorik ders kapsamında konularla ilgili özel yazılımlar kullanılmaktadır. Sadece finans dersleri için ayrılmış Finans laboratuvarı bulunmaktadır. Strateji dersleri için her dönem satın alınan ve ders kapsamında kullanılan özel bir yazılımı bulunmaktadır. Bunun dışında 2018-2019 Güz döneminden itibaren Data Analizi derslerinin tamamı laboratuvarda istatistiksel paket kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca yöneylem araştırması, işlemler yönetimi ve Pazar araştırması derslerinde de alana yönelik yazılımlar kullanılmaktadır.

Ayrıca, her akademik yılın bahar döneminde, mezun durumunda olan öğrencilere yönelik “MAN499_Alan Çalışması” seçmeli dersi açılmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler, anlaşma yapılan işletmede, danışman öğretim üyelerinin rehberliğinde işletmenin belirli bir sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulayabilmeleri için simülasyon dersleri açılmaktadır. Bu dersler kapsamında, öğrenciler takımlar halinde sanal bir işletmeyi yönetmek için kararlar almakta ve bu kararların sonuçlara göre işletme ile ilgili planlarını şekillendirmektedirler. Bununla birlikte, Data Analytics (Veri Analitiği) dersi açılmakta ve bu ders kapsamında yeni yazılımlar ve güncel işletme uygulamaları ile ilgili konular işlenmektedir.

İş Olanakları: Aklınıza gelebilecek her sektörde mutlaka bir işletmeci bulunmaktadır. İşletme Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, mezun olduktan sonra, denetim ve danışmanlık firmaları, bankalar ve sigorta şirketleri ile çeşitli şirketlerinin pazarlama, reklam, üretim, muhasebe, finans, proje yönetimi, insan kaynakları vb. tüm birimlerinde çalışabilirler. Ayrıca kamu kurumlarının büyük bir kısmında uzman, uzman yardımcısı, denetçi, müfettiş ve yönetici pozisyonlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca akademiye de yönelebilirler.

İş Birlikleri: İşletme bölümü öğrencileri, çeşitli Organize Sanayi Bölgeleri ve sektörde yer alan firmalar ile yapılan işbirlikleri kapsamında, firmaların talepleri doğrultusunda tasarlanan projelerde görev almaktadırlar. Bu projeler kapsamında danışman öğretim elemanı eşliğinde, öğrenciler tarafından bu firmalara ziyaretler düzenlenerek bir yarıyıl boyunca çalışmalar yapılmaktadır. Böylelikle, teorik eğitim yanında pratik uygulamalara da yer verilerek öğrencilerin iş dünyasına entegre olmaları hedeflenmektedir.

Örneğin;

 • Perakende mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren Soykan Marketler Zinciri’nin, üniversite sanayi işbirliği programı adı altında gizli müşteri projesinin yürütülmesi.
 • Agarta Bitkisel Kozmetik firmasinda pazarlama faaliyetlerini gelistirmek amaciyla çalıştırmalar yapmişlar ve Agarta markali urun portfoyunu pazarlama stratejilerine destek sağlamışlardır.
 • Sektörde yer alan ve ARGE çalışmalartı yapan bir Makina Mühendisliği firmasını pzaralama stratejilerine destek sağlamışlardır.
 • TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Çankaya Üniversitesi Girişimcilik Sertifika Programı düzenlenmiştir.
 • Serdar Plastik ile yurt dışı pazarlara açılma, marka stratejisi geliştirme konularında çalışılmıştır.
 • Yiğit Akü ile çalışanların motivasyon düzeyinin belirlenmesi ve işletme analizi çalışması yapılmıştır.
 • Hidromek firması ile birlikte ürün portfoyüne yönelik pazarlama stratejilerine destek sağlamışlardır.
 • Vs.