×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×

Çankaya Üniversitesi 56 - CopyÇankaya Üniversitesi İşletme Bölümü lisans programının normal süresi 4 yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve 8 yarıyıl (hazırlık sınıfı hariç)’dır. Lisans eğitimi, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine gore yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://kutuphane.cankaya.edu.tr/hakkimizda/yonergeler-yonetmelikler/

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümünün Amacı

Mezunlarını bir işletmeyi kuracak ve işletmenin tamamını veya belirli bir fonksiyonunu gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde profesyonel bir şekilde yönetecek bilgi ve beceri ile donatmak ve mezunlarına yaşam boyu öğrenme konusunda yeterli motivasyonu kazandırmaktır.

Bölümün hedefleri ise şunlardır

Mezunlarını:
• Bir işi kurabilecek girişimcilik bilgi ve becerisine sahip kılmak,
• İşletmelerin faaliyet gösterdikleri ekonomik ve hukuki çevre ile ilgili bilgilerle donatmak,
• Seçecekleri bir işletmecilik alanında derinlemesine bilgi sahibi yapmak,
• Temel işletmecilik fonksiyonları ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip kılmak,
• Takım çalışması yapabilecek yeteneğe ulaştırmak,
• Uluslararası düzeyde çalışabilecek seviyede yabancı dil bilgisi ile donatmak,
• Bilişim sistemlerini işletmecilik faaliyetlerinde kullanabilecek seviyeye getirmek.

İşletme Bölümü akademik programı bu amaç ve hedeflere ulaşmak için üç temel ayak üzerine kurulmuştur. Bunlarda ilki üniversite zorunlu dersleridir (ortak dersler). Bu dersler tüm bölümlerin alması gereken Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Etik ve Sosyal sorumluk ile İngilizce dersleridir.

Programın ikinci ayağını bölüm zorunlu dersleri oluşturmaktadır. İşletme bölümündeki tüm öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken bu dersler ile temel işletmecilik altyapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bölüm zorunlu dersleri, diğer derslere altyapı oluşturan işletmeciliğe giriş, yönetime giriş, matematik, ekonomi, hukuk gibi dersler ile işletmeciliğin temel alanları olan yönetim-organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, üretim/işlemler yönetimi, sayısal yöntemler ile ilgili temel derslerden oluşmaktadır. İşletme bölümü çekirdek programı da diyebileceğimiz bölüm zorunlu dersleri oluşturulurken herhangi bir temel işletmecilik alanına ağırlık verilmemiş ve tüm alanlara yönelik dengeli bir program oluşturulmuştur.

Programın üçüncü ayağını ise seçmeli dersler oluşturmaktadır. Üniversite ve bölüm zorunlu derslerinin büyük bölümü 1 ve 2 nci sınıflarda alınmaktadır. 3 ve 4 ncü sınıflar çoğunlukla seçmeli derslere ayrılmıştır. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 15 seçmeli ders almak zorundadır. Seçmeli ders sayısı yüksek tutularak öğrencilere kendi programlarını oluşturma konusunda önemli bir serbestlik tanınmıştır. Seçmeli dersler üç gruba ayrılmıştır. Birinci grupta öğrencilerin Ortak Dersler Bölümü’nden alabilecekleri iki seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler bu dersleri Ortak Dersler Bölümünce açılan spor, sanat (müzik veya plastik sanatlar), yabancı dil ve diğer dersler arasından seçebilirler. İkinci grup seçmeli dersler bölüm seçmeli dersleridir. Öğrenciler ilgi duydukları bölüm seçmeli derslerini alarak işletmeciliğin belirli alanlarında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirler. Üçüncü grup seçmeli dersler ise bölüm dışı seçmeli derslerdir. Öğrenciler diğer bölüm ve fakültelerce açılan bazı uygun dersleri alarak alanları dışında merak ettikleri farklı bir disiplinle ilgili bilgi sahibi olma ve entüllektüel genişlik sağlama olanağına da sahiptirler. Böylece öğrenciler seçmeli dersler yoluyla ilgi ve meraklarına uygun dersleri alabilmekte ve entüllektüel genişliklerini artırabilmektedirler.