×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×

 

MAN417 Business Games and Simulations – Dersi ile ilgili Bilgi

Günümüzde işletme bilimi, öğrencilere iki farklı eğitim sistemi kullanılarak öğretilmektedir. Bu eğitim sistemlerinden yaygın olanı kitaplardan faydalanarak öğrencilerin kavramları öğrenmelerinin sağlanması, örnek olaylar ile ilgili tartışmaların yapılması ve bilgilerin ne kadar öğrenildiği ile ilgili olarak sınav değerlendirmelerini kapsamaktadır. Diğer eğitim sisteminde ise, tamamen teorik bir altyapı yerine öğrencilerin uygulama içinde olduğu bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu ikinci yaklaşım, öncelikle uygulamanın işletmeciliğin temelini oluşturması ve bunun yanı sıra gerçek hayatta tek bir teorik çerçeveyi izlemektense deneme yanılma yöntemi ile başarının sağlanması nedenlerinden dolayı daha fazla anlam kazanmaya başlamıştır ve ilk eğitim sistemini destekleyici bir sistem oluşturmaktadır. Bu eğitim sisteminin temelinde, öğrencilerin farklı koşullarda karar verme davranışları geliştirmelerini sağlayan, işletme oyunları ve simülasyonları yer almaktadır. Bu oyun ve simülasyonlar, daha önce bu alanda tecrübeleri olmayan gelecekte işletmelerin yöneticilik pozisyonlarında çalışacak öğrencilerin farklı bilişsel ve problem çözme anlayışlarını geliştirmelerini sağlayarak karmaşık durumlarda karar verme davranışlarının anlaşılabilmesini sağlayan faydalı araçlardır.

İşletme oyun ve simülasyonlarının farklı yazılım tabanlı çeşitleri uzun bir süredir Üniversitelerde eğitimde kullanılmaktadır. İşletme Bölümü müfredatında da MAN417 ders kodu ile aynı isimde seçmeli bir ders mevcuttur. 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döneminde, 1985 yılından itibaren bu alanda faaliyet gösteren CAPSIM Şirket Yönetim Simülasyonları bu ders kapsamında kullanılmaya başlanmıştır. CAPSIM simülasyonları, rekabet ortamında bir şirketi yönetmenin zorluğunu öğrencilere birebir yaşatacak şekilde tasarlanmıştır. Simülasyonlarda sunulan deneyim, yetkinlik kazandırmanın ötesinde “iş zekası” gibi deneyime bağlı becerileri de geliştirme fırsatı sunmaktadır. CAPSIM simülasyonları ile öğrencilerin, girişimcilik ve inovasyon, birimler arası entegrasyon, finansal teori ve analiz, operasyon yönetimi, liderlik ve değişim yönetimi, pazarlama teorisi ve analiz, iletişim ve takım olma ve profesyonel sorumluluk alanlarında gelişimleri hedeflenmektedir.