×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çok kıymetli İşletme Bölümü Öğrencilerimiz ve İşletme Bölümü Aday Öğrencilerimiz,

Kurulduğundan bugüne, paydaşlarının beklentilerini en üst düzeyde karşılama, bilim ve toplumu bütünleştirme hedefini sürdüren Çankaya Üniversitesi’nin, İşletme Bölümü’ne hoşgeldiniz.

Tarihte ve bugün, işletmelerin etkiliği ve verimliliği, tüm ülkelerin, başta ekonomik ve sosyal olmak üzere, kalkınmalarına etki eden temel faktörler arasındadır. Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü, bu farkındalık içerisinde öğrencilerine, yerel ve küresel dinamikleri içerisine alan bir eğitim programı sunmaktadır. Değerli öğrenciler, Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü sadece derslerin öğrenilmesine yönelik bir eğitim anlayışı yerine, mezun olduktan sonra iş hayatınızda sizi farklılaştıracak bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece hayat boyu başarınızın ilk evresi olan Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü’nü tamamladıktan sonra başarınız sürüdürülebilir olacaktır. Bu bakış açısının temelini, disiplinler arası bütüncül bir eğitim anlayışı oluşturmaktadır. Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü, yönetim, finans, pazarlama, muhasebe, üretim alanlarında kapsamlı bir eğitim modeli sunarak, öğrencilerimizin, işletmelerin etkin ve verimli yönetilmesi konusunda gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizin istedikleri alanda uzmanlaşması için, zengin seçmeli derslere sahiptir. Buna ek olarak, çift ve yandal yapma fırsatları sunmaktadır.

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü olarak önem verdiğimiz bir diğer husus uluslararası odaklı eğitim anlayışıdır. Bu türden bir yaklaşımının temel bileşenlerinden biri kuşkusuz yabancı dildir. Sevgili öğrenciler, İşletme biliminin İngilizce dil ile yürütülmesi,  uluslararası etkileşimin piyasaların seyri üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir dünyada, sizlere büyük kazanımlar ve rekabetçilik sağlayacaktır. Öte yandan Üniversitemiz, sizler için farklı yabancı diller öğrenme imkanı sunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dünya, dijitalleşmenin ve  bilgi teknolojilerinin  kullanımının gittikçe arttırdığı bir dünyadır. Bu yönde sürekli kendini yenileyen ve geleceğe yönelik planlar yapmayı hedefleyen bir anlayışta olduğumuzu belirtmek isteriz. Üniversitemiz’in bu yönde sağladığı altyapılar bölüm hocalarımız tarafından etkili  ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Buna ek olarak, Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü’nde eğitim görmek için  gerekli koşulları sağlayan tüm ülkelerden  öğrencileri aramızda görmekten memnunluk duyacağımızı ifade etmek isteriz.

Değerli öğrencilerimiz ve öğrenci adaylarımız, üniversite eğitiminin topluma katkı misyonu taşıması gerektiği bilinci ile sizleri ülkemizin ve de dünyanın gelecek inşasında temel aktörler olarak görüyoruz. Bu nedenle sizlerin donanımlı olarak bölümümüzden mezun olmanızın  yaygın etkisini önemsiyoruz. Hayatınızın belkide en önemli sayılabilecek bu evresinde, Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü ekolünü, gururla ve başarıyla iş yaşamınıza taşımanız için üzerimize düşen görevi, her biri çalışma alanlarına önemli katkılar sağlamış akademisyen kadromuz ile birlikte gerçekleştirmeye çalışacağımızı bildirir, hepinize başarılar dileriz.

 

Prof. Dr. R. Arzu Kalemci,

Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü Bölüm Başkanı